Generalforsamling 2018

29.11.2017 | Linda Andersen

Den kommende generalforsamling vil blive afholdt d. 8. marts 2018 fra kl. 15.30.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere information følger i løbet af februar måned.

Arrangement
1404324 / i40