AC-TAP TR-kollegiet

TR-udvalget har siden vedtagelsen af klubvedtægterne valgt at skifte navn til AC-TAP TR-kollegium, i daglig tale TR-kollegiet.

TR-kollegiet består af alle tillidsrepræsentanter for AC-TAP'erne. Dette gælder uanset om den enkelte TR dækker et enkelt AC-forbund eller flere inden for et givent AU-område.

Det er TR-kollegiets opgave at drøfte og koordinere forhold af fælles interesse og sikre et så højt, generelt informationsniveau i udvalget og bestyrelsen med hensyn til lokale forhold.

 

1401570 / i40