Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Oversigt over Enhedsadministrationen

Oversigt over Enhedsadministrationen

Enhedsadministrationen består af fem vicedirektørområder, fire administrative center på fakulteterne og Universitetsledelsens Stab.

De fem vicedirektørområder er: AU HR, AU IT, AU Økonomi og Bygninger, AU Uddannelse og AU Forskning og Eksterne Relationer. De betjener hele AU på tværs.

De administrative centre betjener de enkelte fakulteter og ledes af en administrationschef, som refererer til universitetsdirektøren og fakultetets dekan.

Fællesadministrationen

AU HR

HR på Aarhus Universitet bidrager til universitetets kerneopgave ved at understøtte og videreudvikle AU’s organisatoriske kapabilitet og effektivitet gennem medarbejdere, organsiation og kultur. HR er organiseret i hhv. Administrationscentre og Fællesadministration.

Læs mere om AU HR

AU IT

AU IT arbejder målrettet og dedikeret på at skabe effektive og sammenhængende brugervenlige digitale løsninger for ansatte og studerende på Aarhus Universitet.

Læs mere om AU IT

AU Økonomi og Bygninger

AU Økonomi og Bygninger varetager overordnede fællesfunktioner inden for økonomi- og bygningsområdet.

Vicedirektørområdet består af fem enheder: Regnskab, Økonomisekretariatet, Indkøb, Business Intelligence enheden og Bygninger.

Læs mere om AU Økonomi og Bygninger

AU Uddannelse

AU Uddannelse varetager dels fællesadministrative opgaver knyttet til uddannelsesadministration på Aarhus Universitetet, dels biblioteksdriften i Aarhus University Library (AUL) i samarbejde med fakulteterne.

AU Uddannelse består af fem enheder: Aarhus University Library (AUL), Optagelse og Studiesystemer, International Uddannelse, Vejledning og Studiestøtte samt Uddannelsesstrategisk Sekretariat.

Læs mere om AU Uddannelse

AU Forskning og Eksterne Relationer

Forskning og Eksterne Relationer består af enhederne Forskningsstøtteenheden, Talentudviklingsenheden, Event og Kommunikationsstøtte samt Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel.

Læs mere om AU Forskning og Eksterne Relationer

Universitetsledelsens Stab

Universitetsledelsens Stab har som primær opgave at yde politisk, strategisk og juridisk rådgivning og sparring til universitetsledelsen med særligt fokus på rektor, prorektor og universitetsdirektøren.

Universitetsledelsens Stab er inddelt i tre grupper: Sekretariat og Jura, Analyse og Politik samt Kommunikation og Presse.

Læs mere om Universitetsledelsens Stab

Administrative centre

Administrationscenter Arts

Administrationscenter Arts understøtter fakultetets forskning og uddannelse med administrativ support til fakultetets institutter og centre inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, ph.d.- og studieadministration.

Læs mere om Administrationscenter Arts

Administrationscenter Aarhus BSS

Administrationscenter Aarhus BSS understøtter fakultetets forskning og uddannelse med administrativ support til fakultetets institutter og centre inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, eksterne relationer, ph.d.- og studieadministration.

Læs mere om Administrationscenter Aarhus BSS

Administrationscenter Health

Administrationscenter Health understøtter fakultetet med HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, internationale aktiviteter, ph.d.- og studieadministration.

Læs mere om Administrationscenter Health

Administrationscenter ST

Administrationscenter ST understøtter fakultetets forskning og uddannelse med administrativ support til fakultetets institutter og centre inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, ph.d.- og studieadministration. 

Læs mere om Administrationscenter ST