HR-IT

Afdelingens opgaver

HR-IT beskæftiger sig med:

  • Udarbejdelse af personalerelaterede statistikker og ledelsesrapportering
  • Systemejerskab og brugersupport på HR-IT-systemer AUHRA og PeopleXS, samt Workzone
  • Rådgivning om ferie- og fraværsregistrering, samt journaliseringskrav og –metode
  • Fælles journalarkiver på AU, samt myndighedskontakt, f.eks. Rigsarkivet

Enheden understøtter desuden HR på de fire administrative centre med rådgivning og vejledning.

Læs om HR-IT's services.


1441044 / i40