Udvikling og Arbejdsmiljø

Afdelingens opgaver

Udvikling og Arbejdsmiljø (UA) bidrager målrettet og aktivt til udviklingen af små og store enheders samarbejde, effektivitet og resultater - hvor det skaber størst værdi i relation til AU’s mål og kerneaktiviteter. UA arbejder ledelses- og organisationsunderstøttende, og ud fra et helhedssyn for at bidrage til balancen mellem kerneopgave, mål, organisering, ressourcer og mennesker i hver enkelt enhed og på tværs af AU. Enheden leverer derudover relevante ’ikke-fagnære’ uddannelses- og læringsforløb til AU’s ledere og medarbejdere og arrangerer og udbyder lokalt tilpassede kurser, ligesom rådgivning ift. kompetenceudviklingsaktiviteter. Fagnær kompetenceudvikling udvikles og udbydes af fakulteternes centre indenfor universitetspædagogik og -didaktik. Enheden arrangerer derudover lederudviklingsforløb, kortere værktøjskurser og individuelt tilrettelagt kompetenceudvikling for ledere.

Enheden understøtter desuden HR på de fire administrative centre med rådgivning og vejledning.

Læs mere om Udvikling og Arbejdsmiljøs services på AU's HR-sektion.

Organisation og Arbejdsmiljø

 • Betjening af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), Administrationens samarbejdsudvalg (ASU), Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) samt arbejdsmiljøudvalgene (FAMU, AAMU)
 • Ledelsesbetjening og projektledelse af AU tværgående indsatser, f.eks. Personalepolitik, DHL, Lønforhandling, Mentorordning Styrk Talentet!, m.m.
 • AU valgsekretariat
 • Myndighedskontakt, f.eks. Arbejdstilsynet
 • Projektledelse af psykisk og fysisk APV på AU
 • Sagsbehandling af arbejdsskader
 • Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse
 • Rådgivning om arbejdsmiljø, stress og trivsel i grupper

Medarbejdere i Team Organisation & Arbejdsmiljø

NavnJobtitelE-mailTelefonBygning
Edlich, LizziUdviklingskonsulentlie@au.dk+4587151311A2.30
Hoffmann, SarahUdviklingskonsulentsarah.hoffmann@au.dk+45871533385220, 216
Kirk, Charlotte HolmerHR-Supportercharlottekirk@au.dk+45871527945220, 217
Kristensen, Martin KeisUdviklingskonsulentmkk@au.dk5220, 215
Leth, PernilleUdviklingskonsulentpernille.leth@au.dk+45871533915221, 216
Rosengaard, KarinUdviklingskonsulentkarin.rosengaard@au.dk+4587158486150, A2.20
Vejen, Iben SkrydstrupUdviklingskonsulentisvejen@au.dk+45871533435220, 215
Wedendahl, DorritUdviklingskonsulentdew@au.dk+45871533515220, 216

Organisations- og kompetenceudvikling

Team Organisation og Kompetenceudvikling leverer ydelser, der hjælper ledere og medarbejdere til at løfte kerneopgaven med blik for strategiske mål, tilgængelige ressourcer og et vellykket samarbejde.

 • Bistand til udvikling af gruppers samarbejde, kommunikation, effektivitet, organisering, trivsel, møder, m.m. på institutter, centre og administrative enheder 
 • Ledelsesudvikling
 • Procesoptimering
 • AU’s intromøder for og introduktion af nyansatte
 • Udvikling og vedligeholdelse af MUS-koncept samt strategisk opfølgning på MUS-samtaler
 • Samlende koordinerende tiltag for elever på AU
 • Strategier og tværgående tiltag i forhold til rekruttering på AU
 • Personligheds- og ledertest
 • Toplederrekruttering

Medarbejdere i Team Organisations- og kompetenceudvikling

NavnJobtitelE-mailTelefonBygning
Elmholdt, Stine TrolleProcesoptimeringskonsulentstrolle@au.dk5221, 122
Grost, KarinaUdviklingskonsulentkgro@au.dk5221, 121
Krarup, MadsUdviklingskonsulentmadskrarup@au.dk5221, 115
Martini, MichaelUdviklingskonsulentmichael.martini@au.dk+45871533845221, 122
Nielsen, Eva DamsgaardUdviklingskonsulentedn@au.dk5221, 113
Nissen, Ina WilkensHR-Supporteriwn@au.dk+45871533935221, 117
Svendsen, Astrid Viola HornbechUdviklingskonsulentavhs@au.dk+45871533455221, 120
Tøttrup, Caroline AhlgrenUdviklingskonsulentcato@au.dk+45871533835221, 121
Vestergaard, Henrik PhilippHR-Supporterhpv@au.dk+45871533865221, 117
Wortmann, Boris ArthurProcesoptimeringskonsulentbw@au.dk5221, 113

Chef for Udvikling & Arbejdsmiljø

Gertrud Lindberg Tefre

Chef for Udvikling og Arbejdsmiljø
M
H bygn. 5220, 220
P +4587153349
P +4551649574

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed

1425431 / i40