Økonomisekretariatet, AU Økonomi og Bygninger

Økonomisekretariatet er en central og strategisk enhed i Økonomi & Bygninger, som sikrer AU’s økonomimodel, AU’s budget- og budgetopfølgning, de overordnede regler og politikker inden for økonomiområdet, ressourceallokering-og kostprismodel, projektledelse, drift og implementering af økonomisystemerne samt sikring af projektstamdata i forbindelse med oprettelse/lukning/forlængelse og meget mere.

Økonomisekretariatet varetager opgaver omkring beslutningsstøtte, servicering og rådgivning af bestyrelsen, universitetsledelsen og Fællesadministrationen i økonomirelaterede spørgsmål på AU.

Teams i Økonomisekretariatet:

Anette Svejstrup

Sekretariatschef
M
H 1918, 340
P +4528992580
P +4528992580

Morten Vils Sørensen

Chefkonsulent
M
H 1918, 335
P +4523812854
P +4523812854

1425408 / i40