Universitetsledelsens Stab

Universitetsledelsens Stab har som primær opgave at yde politisk, strategisk og juridisk rådgivning og sparring til universitetsledelsen med særligt fokus på rektor, prorektor og universitetsdirektøren.

Staben har desuden som kerneopgave at varetage overordnede, tværgående hensyn til det samlede universitet og at facilitere og kommunikere beslutningsprocesser internt på universitetet, samt sikre, at beslutningsprocesserne tilrettelægges tydeligt og med mest mulig tid til inddragelse af relevante organer og medarbejdere/studerende. 

Universitetsledelsens Stab er inddelt i tre grupper:

  • Sekretariat og Jura
  • Analyse og Politik
  • Kommunikation og Presse

1425340 / i40