Sekretariat og Jura

Signe Nørlund Hernvig

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Sekretariat og Jura
M
H 1431, 112
P +4587152045
P +4593521406

Ansvarsområder

 • Fonde og legater
 • Disciplinærsager
 • Prisindstillinger
 • Praksisudvalget
 • Ansvarlig forskningspraksis
 • Aktindsigt
 • Sekretariatsbetjening af de akademiske råds formandsforsamling
 • Studenterorganisationer 

Bente Skou Paulsen

AC-fuldmægtig Universitetsledelsens Stab - Sekretariat og Jura
M
H 1431, 113
P +4587152136
P +4540879163

Ansvarsområder

På barsel 


Birgit Svenningsen

Chefsekretær Universitetsledelsens Stab - Sekretariat og Jura
M
H 1430, 218
P +4587152026
P +4527782868

Ansvarsområder

 • Chefsekretær for rektor
 • LAMU
 • Feriefonden v/Aarhus Universitet

Elsebeth Bisbo

Chefsekretær Erhvervsstab
M
H 1431, 124
P +4587152028
P +4528992593

Ansvarsområder

 • Mødekoordinator for erhvervsudvalgsmøder
 • Sekretær for leder af AU’s Erhvervsstab
 • Koordinering af ledermøder, ledelsesseminarer, universitetsledelsens studieture og Folkemødet på Bornholm
 • Kontaktperson for studentermedhjælperne i US
 • Kontaktperson vedrørende bygningsforhold i 1430/1431

Kirsten Brusgård

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab
M
H 1430, 217
P +4587152156
P +4560911515

Ansvarsområder

 • PA for prorektor
 • Policyarbejde på uddannelsesområdet
 • Strategiske uddannelsesprojekter
 • Uddannelseskvalitetsarbejde, herunder institutionsakkreditering

 

 


Louise Hauptmann

Chefjurist Universitetsledelsens Stab - Sekretariat og Jura
M
H 1430, 212
P +4587152138
P +4521629365

Ansvarsområder

 • Chefjurist

Michal Lund Kristensen

Databeskyttelsesrådgiver Universitetsledelsens Stab - Sekretariat og Jura
M
H 1431, 111
P +4593509082

Ansvarsområder

 • Databeskyttelsesrådgiver

Camilla Staniok

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab
M
H 1430, 219
P +4587152969
P +4593521855

Ansvarsområder

 • PA for rektor

Susanne Holm

Chefsekretær Universitetsledelsens Stab - Sekretariat og Jura
M
H 1430, 218
P +4587152029
P +4528992163

Ansvarsområder

 • Chefsekretær for direktøren
 • Chefsekretær for bestyrelsesformanden
 • LEA

Tove Bæk Jensen

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Sekretariat og Jura
M
H 1431, 114
P +4587152139
P +4528992554

Ansvarsområder

 • Juridisk rådgivning
 • Styrelsesregler, universitetslov, vedtægt og forretningsordener
 • Forvaltningsret, generelt, aktindsigt mv.
 • Persondata, lovgivning og anmeldelser til Datatilsynet
 • Akademiske grader
 • Aarhus Universitets regelsamling, redaktør


1440636 / i40