Driftsstatus for ombygning og renovering ved Aarhus BSS  

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende ombygninger og renoveringer ved Aarhus BSS med en tidsramme på mere end få dage.

Procedure for brugerinddragelse ved ombygninger og renoveringer på Aarhus BSS

Igangværende ombygninger og renoveringer

Opbygning af auditorium, bygning 2626-G

Berørte bygninger: Bygning 2625-2626.

Forventede gener: Alm. ombygningsgener jf. retningslinjerne. Ekstra støjende aktiviteter mellem kl. 16.00 - 10.00.  

Tidsramme: September 2018 - februar 2019.

Årsag: Opbygning af auditorium.

Status: Påbegyndes uge 37.

Kontakt: Driftsinspektør, Knud Simonsen tlf. 2118 6274, mail knsi@au.dk

Renovering af elevatorer i bygning 1340 og 1410 (øst)

Berørte bygninger: Bygning 1340 og 1410 (1341, 1342, 1351, 1411).

Forventede gener: Almindelige byggegener, jf. retningslinjer, samt ingen adgang til elevatorerne i perioden. Der henvises til elevatoren i bygning 1350.      

Tidsramme: August (uge 33) - forår 2019.  

Årsag: Vedligeholdelse.

Bemærkning: Ved daglig eller fast elevatorbehov kontakt evt. driftspersonalet for hjælp til planlægning af alternativ rute.   

Kontakt: Driftsinspektør, Per Okholm tlf. 2899 2220, mail po@au.dk eller Bygningsdrift Nordøstre Hjørne.    

Diverse let renoveringsarbejde Fuglesangs Allé

Berørte bygninger: 2622-C/1. + 2. (de to øverste etager), 2621-B/stueplan.

Forventede gener: Primært malerarbejde.  

Tidsramme: november - januar 2018. 

Årsag: Rokade       

Status: Ingen aktuelle meddelelser.   

Kontakt: Bygningsdrift i Fuglesangs Allé.  

Udskiftning af vinduer i Nordøstre Hjørne

Berørte bygninger: Bygning 1322, 1323, 1324 (alle vinduer). Bygning 1326, 1327, 1328 (nordsiden).

Forventede gener: Støjgener jf. gældende retningslinjer. Støj fra alm. håndværktøj må dog forventes uden for tidspunktet for "ekstra støjende aktiviteter" (16.00 - 10.00). Derudover støv- og adgangsgener for den enkelte berørte bruger (gældende for brugere i bygning 1322 og 1323).

Tidsramme:

Bygning 1326: September - oktober 2018

Bygning 1327 og 1324: Oktober 2018

Bygning 1328: November - december 2018

Bygning 1323: December 2018 - januar 2019

Bygning 1322: Januar - februar 2019 

Årsag: Bygningsvedligehold.       

Status:  

Procedure: For at udskifte vinduer skal der opstilles stillads. Stilladset bliver stående i hele renoveringsperioden for den pågældende bygning. Der udskiftes 3-5 vinduer pr. dag. I dagene umiddelbart efter selve vinduesudskiftningen færdiggøres udskiftningen indvendigt (primært fugearbejde). Umiddelbart inden den konkrete vinduesudskiftning får den enkelte bruger hjælp af bygningsdrift til at flytte møbler og lign. ca. 1 meter væk fra vinduet. Møblement tildækkes.     

Kontakt: Driftsinspektør, Nordøstre Hjørne Per Okholm, po@au.dk, tlf. 2899 2220.

Udskiftning af tage i Nordøstre Hjørne

Berørte bygninger: Bygning 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1342, 1343, 1350, 1351.

Forventede gener: Støjgener jf. gældende retningslinjer. Støj fra alm. håndværktøj må dog forventes uden for tidspunktet for "ekstra støjende aktiviteter" (16.00 - 10.00). Tagetager (gældende for 1350) vil være ekstra berørt af støjgener i hele renoveringsperioden for den pågældende bygning.    

Tidsramme:

Bygning 1328: September - november 2018

Bygning 1323: September - december 2018

Bygning 1322: Oktober - december 2018

Bygning 1350: November 2018 - februar 2019

Bygning 1342/1351: December 2018 - februar 2019  

Bygning 1414: Januar - marts 2019 

Årsag: Bygningsvedligehold.

Status: Vedr. 1342/1351: Der skal forventes ekstra støjende aktiviteter fra omhugning af nedløbsrør i facaden i uge 4 fra kl. 7.00 – 10.00.

Kontakt: Driftsinspektør, Nordøstre Hjørne Per Okholm, po@au.dk, tlf. 2899 2220.

Renovering af bygning 1321

Berørte bygninger: Bygning 1321 (evt. 1322).

Forventede gener: Almindelige ombygningsgener (støj og støv).

Tidsramme: Afsluttes i januar 2019.    

Årsag: Renovering, bl.a. nye lofter og ny belysning.     

Status/bemærkninger: Der er adgang til selve kantinen i hele perioden.    

Kontakt: Bygningsdrift i Nordøstre Hjørne.

Kommende ombygninger og renoveringer


1440242 / i40