Gæstelejligheder

Aarhus BSS Gæstelejligheder

Aarhus BSS råder over fire gæstelejligheder, der udlejes efter nedenstående retningslinjer pr. november 2014. Lejlighederne administreres af Aarhus BSS Bygningsservice. 

1. Personkreds

Ansatte i videnskabelige stillinger ved Aarhus BSS til ophold, der vedrører forskningsprojekter eller undervisning.

Ansatte i videnskabelige stillinger ved Aarhus BSS til ophold, der vedrører andre arbejdsopgaver for AU.

Andre AU-ansatte til ophold i forbindelse med arbejdsopgaver for Aarhus BSS.

Hvis der herefter er ledige perioder, kan lejlighederne udlejes af Aarhus BSS i henhold til almindelige regler.

2. Varighed

Der er fortrinsret til forskningsophold (jf. 1) på mindst 1 måned og højst 12 måneder. Udlejning i mere end 6 måneder sker efter en høring af dekanen.

Ophold af kortere varighed kan forudbestilles hos Aarhus BSS Bygningsservice (Aarhus BSS BYG).

Kun ganske undtagelsesvis kan et ophold strække sig ud over 6 måneder.

3. Tildelings-/udvælgelsesprocedure

Der søges på bestillingsblanketter. Af blanketten fremgår formål med opholdet, opholdets varighed samt antal personer.

Ansøgerne prioriteres i henhold til kriterierne under punkt 1 og punkt 2. Den endelige prioritering vedrørende efterårssemestret finder sted i februar og i august vedrørende forårssemestret.

Ansøgninger, der fremkommer efter disse frister, samt ansøgninger vedrørende ophold inden for semesteret, ekspederes løbende i den rækkefølge, de indkommer under hensyntagen til kriterierne i punkt 1 og 2.

4. Priser

Priser fastsættes inklusiv forbrug af el, vand, varme, TV og internet.

Betaling sker efter fremsendelse af faktura eller ompostering.

Lejen i 2019: 

NB. Huslejen reguleres pr. 1/1-2020

Pris DKK  Vestervang 9 Vestervang 28 Vestervang 29 Marselis Boulevard 28
1 måned 10.600 10.300 10.300 7.500
14 dage  6.260 6.090 6.090 4.400
1 uge  3.360 3.270 3.270 2.730
1 dag (kun ved forlængelse) 595 570 570 495

5. Administration m.v.

Administration af gæstelejlighederne er placeret i Aarhus BSS Bygningsservice under ledelse af den teknisk chef, der er bemyndiget til at underskrive lejekontrakter.

Aarhus BSS BYG, stabsfunktionen fører tilsyn med gæstelejlighederne – herunder nøgleudlevering, rengøring, eftersyn og fungerer som kontaktperson for lejere.

Aarhus BSS BYG er ansvarlig for alle informationer til forretningscontroller Aarhus BSS Økonomi og Arts Økonomi.


1412583 / i40