Adgang til bygningerne

Der skal benyttes adgangskort for at få adgang til mange af AU's bygninger. På følgende link kan du bestille, genbestille eller læse om adgangskort på AU:

Adgang til bygningerne uden for åbningstid

Den daglige åbningstid for undervisningslokaler på hverdage er fra kl. 07:30-18:00. 

Adgang til et lokale uden for åbningstiden kan gives på forskellig vis afhængigt af arrangementet:

  • Bygningen åbnes i det aftalte tidsrum - Dette er hensigtsmæssigt ved større arrangementer, hvor der eventuelt skal aftales særlig bistand, ekstra vagt og lukning af bygning. 
  • Der kan tildeles adgang til lokalerne via permanent rettelse af adgangsrettigheder, så adgangskortet kan benyttes. Dvs. de pågældende personer, som kan åbne dørene, kan lukke øvrige deltagere ind. Det forudsætter, at de pågældende kommer forbi Driftskontoret og får de nødvendige rettelser af adgangsrettigheder og sit adgangskort aktiveret i systemet - Dette er hensigtsmæssigt ved hyppig brug af lokalerne og kan forudsætte en instituttilladelse.
  • Der kan udleveres en pinkode, som virker på dagen for arrangementet - Dette er hensigtsmæssigt ved møder og kursusrækker med et begrænset antal gange. Koden kan benyttes af alle deltagerne. 
  • Bygningsdriften i Nobelparken kan alene tildele adgang til Nobelparken, Trøjborg og Kasernen.
  • Ligger et undervisningslokale på en institutkontorgang, kan Bygningsdriften ikke tildele adgang uden det pågældende instituts accept. 

1396391 / i40