Plakatpolitik Nobelparken

Retningslinjer for Nobelparken

På Arts skelnes der mellem 3 typer af opslag:

1)      Faglige opslag (fx invitation til foredrag, temaften eller fagligt arrangement)

2)      Foreningsopslag (fx Artsrådet, Philosophia, Frit Forum Aarhus)

3)      Reklamer (fx menukort, koncertplakater)

Hvor placeres de 3 typer af opslag?

1)       Faglige opslag placeres på de opslagstavler, der er markeret hertil

2)       Foreningsopslag placeres på de foreningsopdelte tavler fortrinsvist i foyerområdet i bygning 1484

3)       Reklamer placeres udelukkende på de, dertil tilpassede, metalbeklædte søjler i hhv. bygning 1482 og  1484

Opslag der opsættes udenfor opslagstavler og/eller søjler nedtages.

Hvem administrerer tavlerne?

Driften (herunder Rengøringen) administrerer tavlerne til faglige opslag samt reklamesøjlerne.

Foreningstavlerne administreres som udgangspunkt af foreningen og/eller instituttet.

To gange årligt, i december og juni, rømmes samtlige tavler og reklamesøjler i Nobelparken.
Imellem disse rømninger forbeholder Driften sig retten til, efter behov, at gennemgå tavlerne for opslag af ikke faglig relevant karakter.

OBS:

I valgperioder gælder følgende kampagneregler: www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse,-administration/01/01-07/01-07-kampagneregler/


1412921 / i40