Plakatpolitik Nobelparken

Retningslinjer for Nobelparken

På Arts skelnes der mellem 3 typer af opslag:

1)      Faglige opslag (fx invitation til foredrag, temaften eller fagligt arrangement)

2)      Foreningsopslag (fx Artsrådet, Philosophia, Frit Forum Aarhus)

3)      Reklamer (fx menukort, koncertplakater)

Hvor placeres de tre typer af opslag?

1)       Faglige opslag placeres på de opslagstavler, der er markeret hertil

2)       Foreningsopslag placeres på de foreningsopdelte tavler fortrinsvist i foyerområdet i bygning 1484

3)       Reklamer placeres udelukkende på de, dertil tilpassede, metalbeklædte søjler i hhv. bygning 1482 og 1484

Hvem administrerer de forskellige typer af opslag?

Karrierecenteret administrerer tavlerne af type 1, faglige opslag, i hele Nobelparken. Driften (herunder Rengøringen) administrerer reklamesøjlerne i bygning 1482 og 1484.

Opslag af type 1 og 3:

2 gange årligt, i december og juni, rømmes samtlige tavler og søjler. Imellem disse rømninger forbeholder Karrierecenteret/Driften sig retten til, efter behov, at gennemgå tavlerne/søjlerne for eventuelle opslag af ikke faglig relevant karakter.

Opslag af type 2:

Tavlerne administreres som udgangspunkt af foreninger og institutter. Karrierecenteret forbeholder sig dog retten til, efter behov, at nedtage opslag på tavlerne, som strider imod ovenstående principper.

OBS:

Opslag der opsættes uden for opslagstavler og/eller søjler nedtages.

I valgperioder gælder følgende kampagneregler: www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse,-administration/01/01-07/01-07-kampagneregler/

1412921 / i40