Rengøringsprocedure på ST

Rengøring på kontorer

Rengøringsprocedure


Aftørring frie overflader

1/uge

Vask af gulv

1/uge


Medarbejdere på kontorer skal selv skal sørge for tømning af daglig småskrald, papir til genbrug samt bortskaffelse af papkasser o.l.

Hvert kontor har en kasse til papirindsamling, som skal tømmes i papircontainere.

Desuden er der opstillet containere/opsamlingsteder til pap, glas og restafffald.


1401497 / i40