Rengøringsprocedure på ST

I forbindelse med besparelserne på Aarhus Universitet, har vi været nødt til at sige farvel til flere af vores serviceassistenter i rengøringen. Som konsekvens heraf, er vi nødt til at ændre rengøringsrutinen på kontorerne. Denne ændring er aftalt med fakulteterne og informeret ud til institutlederne.

Som tidligere ud meldt betyder ændringen, at medarbejdere på kontorer selv skal sørge for tømning af eventuel daglig småskrald, samt indsamle og tømme papir ved papirindsamlingsstationen. Hvert kontor vil få opstillet en kasse til papirindsamling. Desuden vil rengøringen komme rundt på hvert kontor og uddele vedhæftede skabelon information om ændring af rengøring.

En positiv gevinst er at det giver os mulighed for at arbejde mere aktivt med affaldssortering
og genanvendelse end tidligere


Forskellene mellem hidtidig og ny rengøringsstandard kan ses herunder

Kontorer

Hidtidig standard

Ny standard

Tømme affald

5/uge

0

Pletfjerning frie overflader

4/uge

0

Total aftørring frie overflader

1/uge

1/uge

Vask af gulv

1/uge

1/uge

Pletfjerning af gulv

1/uge

0


Der vil ikke ske nogen form for ændring af den daglige rengøring i øvrige lokaler.

Hvis I har idéer eller spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte Rikke Thorsdatter Holtet


1401497 / i40