Laboratorieprojektet

Molekylærbiologi
Dyrestalden i Bartholin bygningen

Fremtidens laboratorier

Universiteter i verdensklasse kræver fokus på fremtidens laboratoriefaciliteter.

 

På baggrund af en undersøgelse af laboratoriernes tilstand i 2009, blev der i forbindelse med finansloven for 2010 bevilget i alt ca. 6 mia. kroner til renovering og teknologisk løft af laboratoriefaciliteterne på de danske universiteter.

 

Der er afsat ca. 1,4 mia. kroner til Aarhus Universitet, som skal anvendes til renovering af eksisterende laboratoriefaciliteter samt bygge helt nye laboratoriefaciliteter til erstatning af laboratorier, som ikke findes egnede til renovering.

 

Fordelingen af pengene vil ske i henhold til en investeringsplan, som forventes at være på plads ultimo 2010.

 

Bygningsstyrelsen (Byggeri Aarhus) er ansvarlig for gennemførelsen af laboratorieprojekterne, som vil strække sig frem til 2017.

 

Læs mere om baggrundsmaterialet.

 

Om hjemmesiden

Denne hjemmeside er etableret i et samarbejde mellem Aarhus Universitet (AU) og Bygningsstyrelsen (BYGST). Formålet er at samle viden og formidle viden om laboratorieprojekterne til projektdeltagerne, studerende samt medarbejdere på AU og i BYGST.

 

Webmaster er Hanna Thagaard Møller, BYGST. Såfremt du støder på funktionalitetsproblemer, links der ikke virker eller andre uhensigtsmæssigheder, må du meget gerne meddele det til Hanna på htm@bygst.dk eller tlf. 2018 5546.

 

Nyheder

6. december 2011 

Biomedicinsk byggeprojekt skudt i gang.

Syv arkitektfirmaer skal konkurrere om at tegne godt 12.000 nye kvadratmeter og 14.000 renoverede kvadratmeter til Institut for Biomedicin i Universitetsparken. Bygningsstyrelsen står bag konkurrencen, der finder sin vinder i sommeren 2012.

Med byggeriet kan forskerne og de studerende på Institut for Biomedicin se frem til at få helt moderne rammer og laboratorier. Og vi lægger vægt på, at byggeriet skal have fokus på energi og bæredygtighed med miljøvenlige materialer, lave driftsudgifter og et godt indeklima.

Syv konkurrerende arkitekter

Det er PLH Arkitekter, NIRAS, Creo Arkitekter, Arkitektfirmaet C. F. Møller, Kjaer & Richter, Cubo Arkitekter, samt Henningson, Durham & Richardson, der skal konkurrere om projektet, som i alt indebærer en investering på 643 mio. kr.

Ud over nybyggeri af bl.a. laboratorier og underjordiske stalde til gnavere omfatter planerne også modernisering af laboratorie- og undervisningsfaciliteter i de eksisterende sundhedsvidenskabelige bygninger i Universitetsparken. Projektet ventes færdigt i 2016.

Instituttet

Institut for Biomedicin blev dannet i 2011 ved en sammenlægning af seks biomedicinske institutter og er blandt Aarhus Universitets største med ca. 450 medarbejdere. Den biomedicinske forskning handler om at opnå bedre forståelse af sygdomme på molekylært niveau og cellulært niveau og udnytte resultaterne til gavn for patienter.

Fakta

  • Nybyggeri: 12.300 m2 (heraf 8.300 m2 laboratoriebygninger over jorden og 4.000 m2 underjordiske anlæg).
  • Renovering af 14.400 m2. laboratorier, undervisningslokaler og administrative faciliteter.
  • Økonomisk ramme: 643 mio. kr.
  • Konkurrencen afgøres i juni 2012.
  • Forventet ibrugtagning: 2016.

17. november 2011

Nu hedder vi Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen er dannet ved en sammenlægning af dele af tidligere Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen og er resultat af regeringsdannelsen 3. oktober 2011, hvor regeringen lagde ansvaret for statens kontorejendomme og universitetsbygninger og for sager vedrørende byggeri i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Du kan se vores nye hjemmeside her: Bygningsstyrelsen


301140 / i40