Rådgivere og udvalg

AU's regelsæt for ansvarlig forskningpraksis og forskningsfrihed samt de forskellige udvalgs opdrag og funktionsområder er i øjeblikket ved at blive opdateret. De nye regelsæt er i en høringsfase, der vil være afsluttet ultimo september 2019.

Har du en aktuel sag, eller har du brug for at vurdere en sag i forhold til de gældende regler, kan du kontakte jurist i Universitetsledelsens Stab Signe Nørlund Hernvig, telefon +4587152045.

Du kan kontakte fakulteternes rådgivere, Praksisudvalget og Forskningsetisk Komité som sædvanlig.


1425870 / i40