Politik og retningslinjer

AU's regelsæt for ansvarlig forskningpraksis og forskningsfrihed samt de forskellige udvalgs opdrag og funktionsområder er i øjeblikket ved at blive opdateret. De nye regelsæt er i en høringsfase, der vil være afsluttet ultimo september 2019.

Har du en aktuel sag, eller har du brug for at vurdere en sag i forhold til de gældende regler, kan du kontakte jurist i Universitetsledelsens Stab Signe Nørlund Hernvig, telefon +4587152045.

Du kan kontakte fakulteternes rådgivere, Praksisudvalget og Forskningsetisk Komité som sædvanlig.

Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis

De overordnede værdier og principper for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed på Aarhus Universitet findes i ”Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis”.

Politikken rammesætter, definerer begreber og placerer ansvar og forpligtelser hos forskellige aktører på universitetet i relation til ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed.


431006 / i40