Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Forskningsstøtte og samarbejde Temadag: Gymnasiereformen og dens betydning for Aarhus Universitet

Temadag: Gymnasiereformen og dens betydning for Aarhus Universitet

Gymnasiereformen implementeres i 2017. Hvad er reformens hovedindhold, og hvilken betydning tror vi, at reformen får for Aarhus Universitet?

Kick-off på forståelsesproces
Vi kender endnu ikke svar på alle spørgsmål om reformen men bruger temaeftermiddagen som kick-off på en fælles forståelsesproces. På temaeftermiddagen får du konkret viden om gymnasiereformens indhold og implementeringsproces, og samtidig får du skærpet din opmærksomhed på reformens betydning for AU og på eventuelle behov for handling.

På temaeftermiddagen vil du møde oplægsholdere fra gymnasieskolen, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Aarhus Universitet. De vil alle give deres bud på reformens betydning for AU og indgå i dialog med deltagerne om den videre proces. 

Målgruppe
Medarbejdere på AU, som direkte eller indirekte arbejder med gymnasiesektoren (VIP og TAP)

Program

13.00                    
Velkommen. Hvad kommer gymnasiereformen til at betyde for Aarhus Universitet?                
Vi kender endnu ikke gymnasiereformens konsekvenser for AU i detaljer. Hvilke overvejelser gør AU sig om reformen på nuværende tidspunkt – og hvor tror vi, at reformen vil spille en særlig rolle?
Prorektor Berit Eika, AU

13.15                                              
Gymnasiereformens hovedindhold. Status på implementering.
Kontorchef Annegrete Larsen vil i sit oplæg give en bred orientering om de politiske intentioner bag gymnasiereformen og reformens hovedindhold. Desuden fortæller hun om implementeringsprocessen og aktiviteter ift udvikling af læreplaner. Annegrete Larsen vil sætte fokus på områder, som kan have særlig vigtighed for universitetet.
Kontorchef Annegrete Larsen, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

13.45                    
Input fra Samarbejdsorganisationen mellem AU og gymnasieskolen: hvilke udviklingsbehov ser Samarbejdsorganisationen?
På vegne af Samarbejdsorganisationen mellem AU og gymnasieskolen giver rektor Eigil Dixen og prodekan Peder Østergaard input ift. gymnasiereformens betydning for AU. De vil lægge særlig vægt på to aspekter, nemlig

- AUs møde med gymnasieeleverne, mens de stadig går på gymnasiet
- AUs møde med de gymnasieelever, som ender som studerende på en videregående uddannelse

Prodekan Peder Østergaard og rektor Eigil Dixen, Egaa Gymnasium, formænd for Samarbejdsorganisationen mellem AU og gymnasiesektoren (delt formandskab)

14.15
Workshops: Hvilken betydning får gymnasiereformen for Aarhus Universitet? 
Læs mere om workshops her

15.15                                              
Opsamling og afsluttende paneldebat
Workshoplederne giver en kort opsummering af hovedpointer fra diskussionerne, herunder workshopdeltagernes vurdering af de 3 hovedudfordringer og de 3 vigtigste forestående opgaver for hhv. gymnasieskolen og universitetet. Panel og sal kommenterer og diskuterer.
Panel: kontorchef Annegrete Larsen, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, prorektor Berit Eika, AU, rektor Eigil Dixen, Egaa Gymnasium, prodekan Peder Østergaard, AU

16.00                                             
Tak for i dag


1432557 / i40