Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Fratrædelse

Fratrædelse

I forbindelse med opsigelse fra medarbejdere og afskedigelse af en medarbejder kan der være forskellige regler og forhold, man skal være opmærksom på.

Uanset årsag til afsked vil Aarhus Universitet søge at håndtere afskedssager sagligt og professionelt. På denne side finder du information om forholdene, når en medarbejders ansættelsesforhold ophører.

Afskedigelse af medarbejder

Der skal fra universitetets side være saglige grunde til at overveje afskedigelse af en medarbejder. Læs mere om:

Opsigelse fra medarbejder

Læs mere om varslingsreglerne for både funktionærer og ikke-funktionærer ifbm. opsigelse fra medarbejder her.

Tidsbegrænsede ansættelser

Hvis en medarbejder og universitetet har aftalt en tids- eller opgavebegrænset ansættelse (f.eks. åremålsansættelse, barselsvikariat, projektansættelse m.v.), ophører ansættelsen automatisk, når tidsrummet er udløbet eller opgaven er udført.

Den ansatte skal derfor ikke sige op, idet ansættelsens ophør allerede er indskrevet i ansættelsebrevet til vedkommende.

Ferieafregning ved fratrædelse

Der er særlige regler om afvikling af hovedferie og overført ferie, der gælder i nogle tilfælde af fratræden. Læs mere her.

Pension ved fratrædelse

Når en medarbejder fratræder vil pensionsindbetalingen fra Aarhus Universitet ophøre. Det er medarbejderens egen pligt at kontakte pensionsselskabet, og aftale hvad der efterfølgende skal gøres. Læs om pension ved fratrædelse her.

Dødsfald

Dødsfald meldes til den lokale leder, som underretter HR ved administrationscenteret. Pårørende kan henvende sig til HR i administrationscenteret for oplysninger om:

297275 / i40