Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Arbejdspladsvurdering (APV) APV ved flytning, nyansættelse m.m

APV ved flytning, nyansættelse m.m

APV er lovpligtigt hvert tredje år, og derudover skal der afholdes en APV ved flytning, nyansættelse eller større ændringer på arbejdspladsen. AU holder fælles APV hvert tredje år som igangsættes af HAMU og HSU, så APV ved flytning og for nyansatte skal betragtes som supplement hertil, og sådanne APV’er igangsættes og afholdes af arbejdsmiljøgruppen.

Arbejdstilsynet (AT) kan give påbud pga. en manglende revidering af APV’en i forbindelse med en flytning.

Der bør foretages en APV to til fire uger efter flytning, nyansættelse eller større organisatoriske ændringer, og arbejdsmiljøgruppen skal opdatere enhedens handlingsplan på baggrund heraf.

Enhederne på AU er forskellige, nogle arbejder bedst ud fra tjeklister og skemaer, og andre trives bedst med fællesmøder/dialog. Siden her indeholder derfor APV-værktøjer (se højre kolonne), som tilgodeser AU’s diversitet.

Fysisk APV

Tjekliste:

Kan bruges ved nyansættelse, flytning og større organisatoriske ændringer

Kan bruges som: 

  • Individuel rundgang. Fordelen herved er, at arbejdsmiljøgruppen ser det pågældende kontor/arbejdssted og medarbejderens brug heraf. 
  • Fællesmøde med de berørte medarbejdere i enheden. Fordelen herved er tidsbesparelse både for arbejdsmiljøgruppen og medarbejderne.

Spørgeskema: 

Kan bruges ved nyansættelse, flytning og større organisatoriske ændringer

Kan bruges som en fleksibel mulighed, hvor medarbejderen udfylder spørgeskemaet, når det passer bedst. Fordelen herved er især tidsbesparelse ved større grupper og ved medarbejdergrupper, som er svære at samle til et fællesmøde.

Psykisk APV

Spørgeguide til dialogmøde i enheden:

Kan bruges ved: Flytning og større organisatoriske ændringer

Kan bruges som inspiration ved et fællesmøde med de berørte medarbejdere i enheden. Fordelen herved er, at medarbejderne allerede på mødet kommer med løsningsforslag/tiltag, som kan indskrives i enhedens APV handlingsplan. Derudover kan et møde være tidsbesparende både for arbejdsmiljøgruppen og medarbejderne.

Spørgeskema: 

Kan bruges ved: Nyansættelse, flytning og større organisatoriske ændringer

Kan bruges som en fleksibel mulighed, hvor medarbejderen udfylder spørgeskemaet, når det passer bedst (fordelen herved er især tidsbesparelse ved større grupper og ved medarbejdergrupper, som er svære at samle til et fællesmøde)

 Husk klare aftaler vedr. anonymitet, fortrolighed og tilgang til materialet.

1401557 / i40