Fysisk APV 2015

Fysisk APV i efteråret 2015

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på AU ønskede at APV spørgeskemaundersøgelsen først blev sendt ud, når såvel AU organisationen, som AMO, havde fundet sig til rette efter omjusteringerne.

HSU og HAMU besluttede, at den fysiske APV spørgeskemaundersøgelse udsendes i medio september 2015. Hvorefter den psykiske APV spørgeskemaundersøgelse udsendes ultimo 1./primo 2. kvartal 2016.

AU HR har den 8/9 2015 afholdt temamøde for AMO og informeret om fysisk APV 2015. Se indholdet HER.

Link til info vedr. indeklima og ergonomi.

Der vil ligeledes blive udbudt en præsentation til AMO i handlingsplansystemet Rambøll APV. Formålet er at understøtte ledelses- og medarbejderrepræsentanter i AMO i opfølgningen på den fysiske APV, så de får mulighed for at gøre det på en mere effektiv og brugervenlig måde end i 2012. 

Kortlægning af fysisk APV, Arbejdspladsvurdering:

Kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø foretages ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, der sendes pr. e-mail til alle medarbejdere i midten af september 2015. Det er derfor vigtigt, at der sørges for at ansatte, som dagligt ikke har adgang til en pc, får anvist en pc med internetadgang, hvor de kan besvare spørgeskemaet. Medarbejdere, der er berørt af dette, bedes kontakte deres driftschef.

Her er AU resultatet, rapporten for fysisk APV 2015

 

Har angivet problemerHar ingen problemer
Fysiske forhold21 %79 %
Ergonomiske forhold9 %91 %
Kemiske forhold2 %98 %
Biologiske forhold1 %99 %
Ulykkesfarer4 %96 %
Sygefravær4 %96 %

 

Handlingsplaner på fysisk APV:

Rambøll APV benyttes til udarbejdelse af handlingsplaner.

Hvis en enhed ikke vælger at benytte sig af handlingsplandelen i Rambøll APV, kan kortlægningen af problemerne trækkes ud i excel, og der kan udarbejdes handlingsplaner i et excelark.

 

Fase

Tidsplan – Fysisk APV

Dato

1

Fysisk APV spørgeskema godkendt af HAMU

16/4 2015

2

Orientering om Fysisk APV proces via:

2

-       Medarbejderhjemmeside og mail til AU’s arbejdsmiljøorganisation

Maj 2015 uge 22

2

-       Nyhedsbrev

August 2015 uge 34

2

-       Mail til 3. niveauledere og medarbejdere

August 2015 uge 35

2

-       Temamøde for AMO

8/9 2015

3

Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen

September 2015 uge 38

3 Deadline for besvarelse af spørgeskema 27/9 2015 kl. 23:59
4

AMO tilbydes undervisning i handlingsplansystemet Rambøll APV

21/9 2015 eller 28/9 2015 eller 2/10 2015

4

HAMU, FAMU og AAMU samt 3. niveauledere modtager rapporter torsdag. Hele AMO får tilsendt adgang til Rambøll APV fredag med adgang til rapporter og problemer samt udarbejdelse af handlingsplaner

Oktober 2015 uge 41

4

Handlingsplansarbejde påbegyndes i arbejdsmiljøorganisationen

Oktober 2015

5

Hele APV-en evalueres skriftligt på alle ledelsesniveauer i en bottom-up proces

3. eller 4. kvartal 2016

1423517 / i40