Om APV 2019

Anonymitet

APV 2019 består af en psykisk del, der er anonym, og en fysisk del der er ikke anonym. De specifikke spørgsmål for fakulteter og enhedsadministration er anonyme.

Aarhus Universitet har følgende anonymitetsgrænser: 10 besvarelser for generelle spørgsmål, 40 besvarelser for spørgsmål om krænkende adfærd og 50 besvarelser for spørgsmål om diskrimination.

Læs mere om anonymitet

AU's APV følgegruppe

APV følgegruppe har til formål at repræsentere HAMU og HSU og indstille til beslutninger i universitetsledelsen i relation til APV 2019. Følgegruppen er en arbejdsgruppe og har bl.a. til opgave at vælge leverandør, udarbejde spørgeskema og rapportformat mv.

Medlemmer

  • Arnold Boon, universitetsdirektør (formand)
  • Thomas Pallesen, dekan, Aarhus BSS
  • Thomas G. Jensen, institutleder, Biomedicin, HE
  • Susanna Holm Nielsen, administrationscenter ST
  • Olav W. Bertelsen, ST, Datalogisk Institut
  • Lotte Thue Pedersen, ST, Institut for Molekylær Biologi

APV-spørgeskema 2019

Du kan downloade APV-spørgeskemaet her.

Har du ikke modtaget en mail med et personligt link til spørgeskemaet, bedes du sende en mail til apv@au.dk, så vil vi hjælpe dig hurtigst muligt.

Spørgeskemaet skal besvares via det personlige link senest d. 13. marts 2019.


1443733 / i40