Opfølgning


Hvor kan I få hjælp til APV-opfølgning?

Ønsker I sparring eller råd i forhold til APV-opfølgningen og dialogfasen samt prioritering og planlægning, kan I tage fat i:

Udviklingskonsulenterne i AU HR kan også levere sparring eller bistand til de prioriterede indsatser.

KONTAKT DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed1426728 / i40