Psykisk APV 2015/2016

I marts måned havde alle medarbejdere ved Aarhus Universitet mulighed for at deltage i undersøgelsen af AU’s psykiske arbejdsmiljø. Svarprocenten landede på 75%, og rapporterne med besvarelserne ligger nu klar.

Adgangen til rapporterne er begrænset til AU IP-adresser.

Læs APV-rapporterne.

Fælles AU arbejdsmiljøtemaer

Hovedsamarbejds- og hovedarbejdsmiljøudvalgene anbefaler (ud fra AU’s hovedrapport for psykisk APV2016), at følgende fire arbejdsmiljøtemaer indgår i alle enheders lokale dialoger og opfølgningsarbejde:

  • Forebyggelse af stress
  • God ledelse i dagligdagen
  • Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen
  • God omgangstone

Fysisk APV 2015

Læs mere om fysisk APV 2015

Opfølgning og dialog

Opfølgningen kan tage mange former alt efter enhedens situation, og hvilket billede der tegner sig i rapporterne. Dog er der på AU besluttet nogle overordnede rammer for opfølgning, som vægter dialog og handling og indebærer følgende fire trin:  

Tidsplan for psykisk APV

Den psykiske APV spørgeskemaundersøgelse blev udsendt 2. kvartal 2016 (ugerne 9, 10 og 11). Resultaterne blev offentliggjort i den 19. maj.

For en mere detaljeret aktivitetsplan for psykisk APV 2016:

Psykisk APV følgegruppe

HSU og HAMU har udpeget medlemmer fra udvalget, som danner en følgegruppe ifbm. design af APV 2015/2016:

Kommissoriet er en agil følgegruppe, som kan understøtte at APV 2015/2016 får et inddragende og enkelt forløb. 

Spørgsmål vedr. APV

Hvis du har spørgsmål ang. psykisk APV, kan du sende en mail på apv@au.dk eller kontakte AU HR, Udvikling & Arbejdsmiljø direkte:

APV 2009 & 2012

Se resultaterne fra tidligere års psykisk APV:


424921 / i40