Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Sikkerhedsrådgiverenheden

Sikkerhedsrådgiverenheden

Der er et lovbefalet krav om at institutioner, der beskæftiger sig med transport af farligt gods, herunder forsendelse af kemikalie- eller risikoaffald, forsendelse af kemikalier med fragtmand samt kørsel med kemikalier i AU's biler skal udpege en eller flere sikkerhedsrådgivere.

Organisering og udannelse af personale

Ved Aarhus Universitet er der en intern sikkerhedsrådgiver og en ekstern sikkerhedsrådgiver, hvoraf den interne har funktion, som koordinerende sikkerhedsrådgiver. 
Udpegning af sikkerhedsrådgivere og varetagelse af opgaver sker i overensstemmelse med Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen. Sikkerhedsrådgiverne er uddannede med Beredskabsstyrelsen som eksamensmyndighed.

Alle Institutter ved AU har udpeget en affaldsansvarlig person. De affaldsansvarlige personer har fået en 1.3 uddannelse efter ADR samt løbende vejledning i affaldshåndtering af sikkerhedsrådgiverne.
De affaldsansvarlige personer har, som opgave, at medarbejderne i deres afdeling følger den vejledning, som de løbende får af sikkerhedsrådgiverne.


306393 / i40