Transport af farlig gods i tjenestebil

Når du skal have kemikalier med ud og køre i et at AU's køretøjer, er der en række forhold, du skal være opmærksom på, inden du transportere farligt gods. Nedenfor finder du vejledninger på dansk og engelsk til brug for dine transporter.

Transport i AU biler - dansk version

Transportation in AU vehicles - English version

 

Der skal medbringes skriftlige anvisninger på et sprog som chaufføren kan læse og forstå.
Nedenfor er der links til at finde de skriftlige anvisninger på forskellige sprog, de skal printes i farve og medbringes på køretøjet under transporten af det farlige gods.

De skriftlige anvisninger hentes på UN hjemmeside:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html

 

Desuden skal der medbringes en 2 kg brandslukker på den transporterende enhed.

 

 

Uddannet chauffør?

Skal man være uddannet, hvis man som chauffør transporterer farligt gods ad vej? Ja!

Ved transport af farligt gods i undtagne mængder (EQ) og begrænset mængder (LQ), skal føreren være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Ved transport af farligt gods der ikke overstiger frimængden, skal føreren være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

AU´s sikkerhedsrådgiver giver kapitel 1.3 uddannelse til ansatte ved AU.
 

Ved transport af farligt gods i mængder større end den såkaldte frimængde, vil der være en række krav vedrørende til køretøjet og føreren skal have en ADR-chaufføruddannelse. Uddannelsen omfatter et grundkursus og eventuelt specialiseringskurser.
Når AU sender mængder større end frimængden, så benytter vi os af fragtfirmaer der kan håndtere farligt gods.


1426521 / i40