Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøorganisationen Valg af arbejdsmiljørepræsentanter på AU

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter på AU

AU AMO struktur fastlagt og valg afsluttet pr. 28. februar 2015

AUs arbejdsmiljøorganisation har fire niveauer: Arbejdsmiljøgruppe (AMG), lokalarbejdsmiljøudvalg (LAMU), Fakultetsarbejdsmiljøudvalg (FAMU)/Administrationsarbejdsmiljøudvalg (AAMU) og Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU). Se arbejdsmiljørepræsentanter, -leder og -udvalgsmedlemmer

Medarbejderne på AU valgte medarbejderrepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne hhv. d. 16., 20. og d. 27. februar 2015.

Medarbejderrepræsentanterne er valgt for perioden 1. marts 2015 - 28. februar 2018

Grundet den nye struktur, hvor administrationscentrene knyttes tættere til fakulteterne, har Universitetsledelsen efter høring hos berørte LAMU, FAMU og AAMU besluttet, at:

  • Alle LAMU i Enhedsadministrationen har ophæng til AAMU
  • Hvert Administrationscenters LAMU tilbydes derudover to faste og formelle pladser (ikke observatør) i det respektive Fakultets FAMU; én plads til Administrationschefen og én plads til en medarbejderrepræsentant, som medarbejderne i administrationscentrets LAMU vælger blandt deres midte.

Lokal valgafholdelse udenfor AUs tre-årige fællesvalg

Hvis en arbejdsmiljøgruppe mangler repræsentation i den mellemliggende periode, opfordrer AU interesserede medarbejdere til at stille op som medarbejderrepræsentant (arbejdsmiljørepræsentant). Vær opmærksom på, at medarbejderrepræsentantens funktionsperiode slutter 28. februar 2018, hvor der afholdes et samlet AU valg. Kontakt evt. jeres arbejdsmiljøkontaktperson ved behov for sparring. Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer arbejdslederen og formanden alene, indtil de ansatte på et senere tidspunkt har valgt en repræsentant.

Nedenfor kan du læse mere om valgafholdelse og etableringen af arbejdsmiljøudvalg.

En allerede valgt medarbejderrepræsentant (AMR) kan ikke fratræde sit hverv eller blive 'væltet' af sine kollegaer jf. AT vejledning F.3.3 stk 10.1

Suppleanter til arbejdsmiljøgrupper på AU

Der er iflg. lovgivningen (7.2.9. Arbejdsmiljørepræsentant) ikke suppleanter til arbejdsmiljøgrupperne. På AU vælges der derfor ikke suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanter. Er arbejdsmiljørepræsentanten fraværende i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder, kan der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant.

Ifølge bekendtgørelsen skal der ikke vælges suppleant for arbejdsmiljørepræsentanten, men en arbejdsplads kan beslutte at gøre mere end loven foreskriver.

Der henstilles til, at brugen af suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanter begrænses på AU. Såfremt der ønskes suppleanter og dette besluttes af ledelsen, bør følgende gælde:

  • Suppleanterne har ikke status og tillidsmandslignende beskyttelse som arbejdsmiljørepræsentanter før de formelt tiltræder som sådan efter min. 1 måneds (forventet) fravær af den valgte arbejdsmiljørepræsentant
  • Såfremt suppleanter formelt tiltræder som arbejdsmiljørepræsentant, skal vedkommende orientere sin eventuelle faglige organisation og AU HR, arbejdsmiljøenheden.
  • Suppleanterne vil som udgangspunkt ikke blive tilbudt uddannelse eller inviteres til møder for arbejdsmiljøorganisationen.

Det påhviler fakultetet selv at orientere suppleanterne om disse forhold.

Ovenstående begrænsning af suppleanter gælder alene arbejdsmiljøgrupper. Der kan være suppleanter til Lokalarbejdsmiljøudvalg (LAMU), Fakultets/administrationsudvalg (FAMU/AAMU) og Hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMU) hvis dette besluttes af ledelsen. Suppleanterne skal dog vælges blandt de allerede valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

430956 / i40