Anerkendelse

Anerkendelse er at respektere den andens version af virkeligheden - den andens perspektiv.

Med en anerkendende tilgang møder man andre med fokus på intentioner, ressourcer, potentialer og muligheder samt med en indstilling om, at alle handler ud fra en meningsfuld intention.

I stedet for at se forskellige perspektiver som en mulig konflikt, så undersøger man dem og ser mulighederne. Det kan være forskelligt, hvad der er meningsfuldt fra menneske til menneske. Derfor er der fokus på at se, høre og forstå den anden – i respekt for den anden.

Dialogværktøjer

3 niveauer af anerkendelse

Dette dialogværktøj tager afsæt i tre niveauer af anerkendelse; ros, værdsættelse og anerkendelse. Dialogværktøjet er overskueligt og kan nemt bruges i en gruppedialog. I kan også finde baggrundsviden om de 3 niveauer af anerkendelse i dialogværktøjet.

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet

Hæftet fra BFA giver en indføring i tankerne bag den anerkendende tilgang og en række konkrete ideer til, hvordan man kan arbejde med trivslen på arbejdspladsen ved at tænke den værdsættende samtale ind i hverdagen.

Når kollegaer er forskellige

Publikation til inspiration til dialog og samarbejde på tværs af forskelle på arbejdspladser udgivet af Institut for Menneskerettigheder.

Assertiv kommunikation hos os

Et dialogværktøj, som har til formål at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser, meninger og behov klart og ærligt - og med respekt for andre.

Sammenhæng med AU's personalepolitik

Temaet "Anerkendelse" relaterer sig til følgende normer i AU's personalepolitik:

  • Universitetet og alle ansatte udviser gensidig respekt og ordentlighed. 
  • Universitetet og alle ansatte har god ledelse og gode kollegiale relationer i hverdagen. 
  • Universitetet og alle ansatte værdsætter mangfoldighed blandt kollegaer.
  • Universitetet og alle ansatte respekterer balancen mellem arbejds- og privatliv. 

1392879 / i40