Bedre møder

Ufokuserede og ineffektive møder er spild af ressourcer og kan også opleves som en stressfaktor i en i forvejen tætpakket hverdag. Effektive og velstrukturerede møder giver derimod energi og kan spare ressourcer.

Dialogværktøjer

Bedre møder

Et dialogværktøj hvor enheden konkret kan arbejde med mødekulturen. Med til "Bedre møder" hører to gruppeopgaver, brobygningsspørgsmål samt procesværktøjet struktureret dialog.

At lytte aktivt

Dette dialogværktøj er godt, når en gruppe ønsker at blive klogere på forskellige niveauer af lytning samt aktivt arbejde med at udvikle kommunikationen i gruppen. Det er en aktiv øvelse, der, ud over at fremme lyttekompetencer, i sig selv kan være med til at skabe (lytte-)kultur og trivsel.

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Dialogværktøj fra BAR kan inspirer til gode møder, som deltagerne oplever som inspirerende, konstruktive og medvirkende til at reducere stress.

 

God mødekultur - inspiration til guidelines

Som inspiration til enhedens eget arbejde med retningslinjer for gode møder findes her AU HR's guidelines for god mødekultur.

 

Sammenhæng med AU's personalepolitik

Temaet "Bedre møder" relaterer sig til følgende normer i AU's personalepolitik:

  • Universitetet og alle ansatte bidrager til at skabe åbenhed, tillid og rettidig kommunikation på alle niveauer.
  • Universitetet og alle ansatte udviser gensidig respekt og ordentlighed.
  • Universitetet og alle ansatte har god ledelse og gode kollegiale relationer i hverdagen.

1392885 / i40