Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø AU Kultur og Trivsel God omgangstone og kommunikation

God omgangstone og kommunikation

Måden, vi taler til og om hinanden på, er afgørende for vores oplevelse af, om vi føler os værdsat, hørt og respekteret.

Det er faktorer, som vejer tungt i vægtskålen, når det kommer til oplevelsen af arbejdsglæde og psykisk velbefindende. Derfor kan det godt betale sig at arbejde bevidst med enhedens interne kommunikation.

I forbindelse med psykisk APV 2016 blev god omgangstone valgt som et af 4 fælles temaer. I den forbindelse har rektor i august 2017 opfordret organisationen til at have særligt fokus på god omgangstone. Læs rektors notat her.

Dialogværktøjer

Assertiv kommunikation hos os

Et dialogværktøj som har til formål at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser, meninger og behov klart og ærligt - og med respekt for andre.

At lytte aktivt

Dette dialogværktøj er godt, når en gruppe ønsker at blive klogere på forskellige niveauer af lytning samt aktivt arbejde med at udvikle kommunikationen i gruppen. Det er en aktiv øvelse, der, ud over at fremme lyttekompetencer, i sig selv kan være med til at skabe (lytte-)kultur og trivsel.

Omgangstone og kollegialitet

Et dialogværktøj fra BAR under temaet psykisk arbejdsmiljø. Formålet med dette dialogværktøj er at sætte arbejdspladsen i stand til at forebygge stress ved hjælp af en bedre omgangstone og ved at få formuleret, hvordan den enkelte ønsker at få hjælp og omsorg, hvis han/hun bliver stresset.

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Dialogværktøj fra BAR under temaet psykisk arbejdsmiljø. Formålet med dette dialogværktøj er at lave gode møde, som deltagerne oplever som inspirerende, konstruktive og medvirkende til at reducere stress.

Sammenhæng med AU's personalepolitik

Temaet "Kommunikation" relaterer sig til følgende normer i AU's personalepolitik:

  • Universitetet og alle ansatte respekterer ytringsfrihed og forskningsfrihed.
  • Universitetet og alle ansatte bidrager til at skabe åbenhed, tillid og rettidig kommunikation på alle niveauer.
  • Universitetet og alle ansatte udviser gensidig respekt og ordentlighed.

1392883 / i40