Konfliktforebyggelse

Konflikter opstår naturligt, hvor mennesker skal noget sammen, fordi vi oplever og opfatter ting mere forskelligt end de fleste tænker over til daglig. Når konflikter tager over, koster det både alt for meget tid og energi. Det er derfor afgørende for både effektiviteten og arbejdsglæden, at alle parter på en arbejdsplads forsøger at være på forkant, så konflikter ikke opstår. Når uenigheder opstår, skal de IKKE fejes ind under gulvtæppet, men håndteres ordentligt med det samme. 

Dialogværktøjer

Kulturen skal kunne håndtere konflikter

Dialogværktøjer fra Branchemiljørådet (BAR) for Undervisning og Forskning om at forebygge og håndtere konflikter.

Dialogværktøj om konflikthåndtering

Dialogværktøjer fra Branchemiljørådet (BAR) har udarbejdet et hæfte om at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning

Konflikttrappen

Konflikttrappen fra BAR er et godt dialogværktøj til at vurdere, hvordan en konflikt kan gribes an. Konflikttrappen beskriver, hvordan konflikter optrappes og giver nogle ideer til, hvordan man kan løse konflikter på de enkelte trin. 

Assertiv kommunikation hos os

Et dialogværktøj som har til formål at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser, meninger og behov klart og ærligt - og med respekt for andre.

Når kollegaer er forskellige

Publikation til inspiration til dialog og samarbejde på tværs af forskelle på arbejdspladser udgivet af Institut for Menneskerettigheder.

 

Sammenhæng med AU's personalepolitik

Temaet "Konflikthåndtering" relaterer sig til følgende normer i AU's personalepolitik:

  • Universitetet og alle ansatte bidrager til at skabe åbenhed, tillid og rettidig kommunikation på alle niveauer.
  • Universitetet og alle ansatte udviser gensidig respekt og ordentlighed.
  • Universitetet og alle ansatte har god ledelse og gode kollegiale relationer i hverdagen.

 

 

 


1392881 / i40