Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø AU Kultur og Trivsel Normer for det daglige arbejdsliv

Normer for det daglige arbejdsliv

En indgang ift. at arbejde med kultur og trivsel kan være at styrke det sociale og faglige fællesskab med afsæt i personalepolitikkens normer for det daglige arbejdsliv.

Normerne for det daglige arbejdsliv på Aarhus Universitet er, at universitetet og alle ansatte

  1. respekterer og understøtter ytringsfrihed og forskningsfrihed
  2. bidrager til et sammenhængende og samarbejdende universitet
  3. bidrager til at skabe åbenhed, tillid og rettidig kommunikation på alle niveauer
  4. udviser gensidig respekt og ordentlighed
  5. har god ledelse og gode kollegiale relationer i hverdagen
  6. værdsætter mangfoldighed blandt kolleger
  7. respekterer balancen mellem arbejds- og privatliv
  8. prioriterer personlig og faglig udvikling

 

Dialogværktøjer

Udvælgelse blandt AU's normer for det daglige arbejdsliv

Hensigten med dette dialogværktøj er at øge kendskabet til personalepolitikkens normer for det daglige arbejde mhp. at sikre, at det lokale arbejde med kultur og trivsel hænger sammen med AU’s personalepolitiske ramme. Denne øvelse kan være et selvstændigt møde eller indgå som en del af et program for et seminar eller workshop.

Korte Møder

Dette dialogværktøj kan I bruge, når I vil arbejde med de personalepolitiske normer i praksis. En uformel, energigivende og enkel metode, der gør det muligt for alle samtidigt at tale, dele erfaringer eller viden, generere idéer, tænke sammen mm. Den kan forlænges, forkortes og varieres næsten uendeligt. Er særlig godt til opstart, en energizer undervejs, eller afrunding/evaluering af et møde.

Identificering af og arbejde med relevante normer


1394908 / i40