Samarbejde

Et velfungerende samarbejde er den stærkeste drivkraft i forhold til at lykkes med ens kerneopgave og skabe resultater. Desuden bidrager godt samarbejde til god trivsel og arbejdsglæde. Det er forskningsmæssigt dokumenteret i flere sammenhænge. Så at lykkes med et godt samarbejdsmiljø er essentielt i organisationer. Interacting Minds Centre på AU beskæftiger sig bl.a. med dette.

Dialogværktøjer

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Et hæfte fra BAR, som indeholder dialogværktøjer til trin-for-trin at få drøftet, hvad det er, I hver især finder vigtigt, meningsfuldt og godt i jeres arbejde. Få udfoldet jeres individuelle og fælles ønsker og visioner for arbejdet. Få highlightet det, I allerede gør godt og gerne vil blive ved med at gøre godt.

Værktøjskasse for teambuilding

Moderniseringsstyrelsen har samlet en række dialogværktøjer, som kan være nyttige at arbejde med, når fokus er på at styrke samarbejdet i en gruppe.

Når kollegaer er forskellige

Publikation til inspiration til dialog og samarbejde på tværs af forskelle på arbejdspladser udgivet af Institut for Menneskerettigheder.

Assertiv kommunikation hos os

Et dialogværktøj som har til formål at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser, meninger og behov klart og ærligt - og med respekt for andre.

Sammenhæng med AU's personalepolitik

Temaet "Samarbejde" relaterer sig til følgende normer i AU's personalepolitik:

  • Universitetet og alle ansatte respekterer ytringsfrihed og forskningsfrihed.
  • Universitetet og alle ansatte bidrager til et sammenhængende og samarbejdende universitet.
  • Universitetet og alle ansatte bidrager til at skabe åbenhed, tillid og rettidig kommunikation på alle niveauer. 
  • Universitetet og alle ansatte prioriterer personlig og faglig udvikling.

1392884 / i40