Sammensæt jeres egen proces

Hvordan I vælger at arbejde med kultur og trivsel afhænger af, hvilke temaer der "trænger sig på", og hvor mange ressourcer I ønsker bruge på processen.

På forsiden af "AU Kultur og trivsel" er oplistet forslag til temaer, som udspringer af personalepolitikken og den psykiske APV. Det kan være andre emner, som er relevante for jeres enhed.

Ved at plukke forskellige dele af dialogværktøjerne kan I sammensætte netop den proces, som er relevant både indholds- og tidsmæssigt for jeres enhed.

Det bedste udbytte fås, hvis I arbejder jer igennem disse 3 faser.

Fase 1. Valg af tema

Fase 2. Seminar / møde

Fase 3. Opfølgning

Tema eller temaer kan enten udvælges på forhånd, besluttes på et opstartsmøde eller indgå som første del af et seminarprogram. 

Få inspiration til behovsafklaring og udvælgelse af temaer

Planlæg et kort eller langt forløb med brug af dialogværktøjer, som passer til det valgte tema. Dialogværktøjerne har alle en tidsangivelse, som gør det lettere at sammensætte et program.

Se eksempler på programmer

 Den mest effektfulde proces kan allerede fra starten svare på:
  • Hvad vil vi opnå med trivselsprocessen i vores enhed?
  • Hvordan kan vi måle, at vi har opnået, det vi ville? 

Få inspiration til opfølgning og evaluering


1392001 / i40