Tillid

”En afgørende ingrediens i opskriften på den gode arbejdsplads er altså tillid, tillid og mere tillid. (…) Arbejdsmiljøet bliver bedre og sygefraværet falder”. Sådan skriver Gert Tinggaard Svendsen, professor på Institut for Statskundskab, AU, i tænkepausebog ”Tillid”, der udkom i 2012.
Han omtaler desuden tillid som ”det usynlige brændstof”, der får samfund og organisationer til at fungere langt bedre, end man ellers kan beregne.

Tillid er i nogle sammenhænge en værdi. I denne sammenhæng har vi valgt også at anskue tillid som et værktøj til at forbedre fx samarbejde eller forebygge konflikter i enheden. Én af måderne at arbejde med tillid på i organisatorisk sammenhæng, er at tage fat i arbejdet med tillid, retfærdighed og samarbejde.

Dialogværktøjer

Stærke samarbejdsrelationer

Et hæfte udgivet af BAR Undervisning og Forskning. Tillid er et af tre grundbegreber, når man taler om social kapital (de øvrige to er retfærdighed og samarbejdsevne).

At lytte aktivt

Dette dialogværktøj er godt, når en gruppe ønsker at blive klogere på forskellige niveauer af lytning samt aktivt arbejde med at udvikle kommunikationen i gruppen. Det er en aktiv øvelse, der, ud over at fremme lyttekompetencer, i sig selv kan være med til at skabe (lytte-)kultur og trivsel.

Assertiv kommunikation hos os

Et dialogværktøj som har til formål at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser, meninger og behov klart og ærligt - og med respekt for andre.

Værktøjskasse for teambuilding

Moderniseringsstyrelsen har samlet en række dialogværktøjer, som kan være nyttige at arbejde med, når fokus er på at styrke samarbejdet i en gruppe.

Sammenhæng med AU's personalepolitik

Temaet "Tillid" relaterer sig til følgende normer i AU's personalepolitik:

  • Universitetet og alle ansatte bidrager til et sammenhængende og samarbejdende universitet.
  • Universitetet og alle ansatte bidrager til at skabe åbenhed, tillid og rettidig kommunikation på alle niveauer.
  • Universitetet og alle ansatte udviser gensidig respekt og ordentlighed.
  • Universitetet og alle ansatte værdsætter mangfoldighed blandt kolleger.
  • Universitetet og alle ansatte respekterer balancen mellem arbejds- og privatliv.

1392882 / i40