Mobning

Mobning kommer ofte til udtryk som sladder, bagtalelse eller krænkende/nedværdigende kommunikation til eller om vedkommende. Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som nedværdigende og har svært ved at forsvare sig imod.

Mobningsramte medarbejdere og vidner til mobning opfordres til at kontakte enten deres leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljøgruppe HR partner og eventuelt benytte AU's ordning omkring psykologisk rådgivning.

Læs mere om mobning og håndtering af mobning i AU's personalepolitik og i APV kataloget på APV hjemmesiderne.

 

Forebyggelse og håndtering 

Videncenter for arbejdsmiljø har sat særligt fokus på mobning og har på deres hjemmeside en lang række gode råd og værktøjer til forebyggelse og håndtering af mobning samt nyeste viden om emnet. Læs mere her

Lederweb har også en række gode råd til, hvordan ledelsen kan håndtere mobning.

Vidner til mobning kan enten eskalere eller dæmpe ødelæggende drilleri på arbejdspladsen. Hidtil har vidnerne dog været næsten overset i mobbe-forskningen. ”Grib ind – Godt kollegaskab uden mobning” er et nyt værktøj fra BAR, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning. Værktøjet er bygget op omkring to filmklip og seks vidnetyper, der karakteriserer forskellige måder, som vidner til negative sociale situationer, eller mobning, kan reagere på. 

Læs mere og download værktøjet her 

 

Arbejdstilsynets hotline om mobning og digital klageadgang

Mobningsramte, pårørende og kolleger kan gratis ringe til Arbejdstilsynets hotline på tlf. 70 12 12 88 og få råd og vejledning om, hvordan mobning kan håndteres. Virksomheder kan ligeledes få vejledning til at håndtere eksisterende problemstillinger og forebygge mobning. Anvendelsen af hotlinen fører ikke til, at Arbejdstilsynet besøger virksomheden.

Mobningsramte eller vidner til mobning har desuden mulighed for at anmelde mobning via en digital klageadgang. Klagerens anonymitet er beskyttet af Arbejdstilsynets tavshedspligt, og Arbejdstilsynet vil på baggrund af klagen vurdere, hvorvidt der er behov for at føre tilsyn med virksomheden, afdelingen mv.

Læs mere her

 

 


296829 / i40