Stress

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er kroppens reaktion på en belastning, enten fysisk eller psykisk. Stress er kroppens forsøg på at overleve belastningen. Sammen med nervesystemet arbejder hormoner og immunforsvaret for at kompensere for den skade, som belastningen har påført.

Når man er stresset, føler man ulyst og oplever en ubalance mellem krav og ressourcer. Stress kan f.eks. være forårsaget af uklare roller, forandringer, konflikter, for stor arbejdsbyrde, manglende forudsigelighed og prioritering, men også privatliv og personlighed spiller en væsentlig rolle, når man forsøger at finde kilderne til stress. Stress kan vise sig som en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner. Videncenter for arbejdsmiljø oplister følgende:

  • Følelsesmæssigt: Man bliver f.eks. aggressiv, irritabel, trist, modløs og uopmærksom.
  • Kognitivt/tankemæssigt: Man oplever f.eks. koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær og nedsat motivation
  • Adfærdsmæssigt: Man overreagerer, isolerer sig socialt og sygemelder sig på arbejdet mv.
  • Kropsligt: Man kan f.eks. have hovedpine, søvnforstyrrelser, hjertebanken, ondt i maven, diarré, appetitløshed, kvalme og unormal træthed (udmattelse).

På arbejdspladsen

På arbejdspladsen er stress aldrig den enkeltes problem alene. Det løses bedst i fællesskab. Derfor har både individ, gruppe, ledelse og organisationen et ansvar.

  • Individet har et ansvar for at lære egne stresssignaler og bede om hjælp hvis nødvendigt.
  • Gruppen eller kollegaerne har et ansvar for at have opmærksomhed på hinanden, den fælles trivsel og den gode omgangstone.
  • Ledelsen spiller en central rolle i arbejdet med stress bl.a. i forhold til tilstræbe dialog omkring emnet, kende til mulighederne i tilfælde af stress samt hjælpe med f.eks. prioritering af arbejdsopgaver og afklaring af roller.
  • Organisationen har ligeledes en stor betydning i arbejdet med forebyggelse af stress ved bl.a. at skabe rammerne for et arbejdsmiljø, der fremmer trivsel.

Fokus på stress

I arbejdet med stress kan din afdeling eller enhed med fordel søge inspiration hos Videncenter for arbejdsmiljø, som står bag kampagnen "Fra stress til trivsel". Videncenter for arbejdsmiljø beskriver en lang række relevante punkter omkring stress herunder en definition af stress, risikogrupper, kendetegn og signaler, problemløsning mv.

Videncenter for Arbejdsmiljø tilbyder desuden offentlige arbejdspladser besøg af rejsende formidlere med henblik på at styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø.

Branchearbejdsmiljørådene (BAR) har udviklet guiden ”Godt arbejdsmiljø fra A-Å - En miniguide til arbejdsmiljøorganisationen” giver et godt overblik over centrale og vigtige emner i forbindelse med det psykiske og fysiske arbejdsmiljøarbejde. Find f.eks. viden om, hvordan I kan løfte uden at få ondt i ryggen, hvordan I forebygger mobning, hvordan I undgår at kontoret bliver for varmt om sommeren og meget mere, der har relevans for både den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant og den mere garvede.

Guiden har henvisninger til de mange videoer, vejledninger og værktøjer, som BrancheArbejdsmiljøRådene (BAR) har udviklet, og som kan findes via linket.

  • Download guiden her

294775 / i40