Sygefravær

Her kan du få inspiration til at tilrettelægge en god og velfungerende proces under sygefravær og for tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygefravær.

Anbefalingerne på disse sider er af arbejdsmiljømæssig karakter og drejer sig derfor bl.a. om metoder til at afholde gode møder, forslag til skemaer, der kan fremme dialog, hjælp til forventningsafstemning og information om handlemuligheder ved sygdom og sygefravær.

Forebyggelse af sygefravær

Forebyggelse handler bl.a. om at aftale en klar proces for, hvad man gør, når sygefraværs-situationen opstår fx ved at indgå aftaler mellem leder og medarbejder og skabe et nærvær, der gør, at medarbejdere oplever social støtte.

Håndtering af sygefravær

En succesfuld tilbagevenden afhænger meget af at holde en tæt tilknytning til den syge undervejs i fraværsperioden og hele tiden at bevare en god dialog med den sygemeldte.

Tilbagevenden til arbejdet

Det er vigtigt at sikre, at tilbagevenden til arbejdspladsen sker på en god og forsvarlig måde til gavn for både medarbejdere, kollegaer og arbejdsplads. 

Forventelige reaktioner

Når man rammes af sygdom, kan man opleve en følelse af kontroltab og utilstrækkelighed.

Man magter (naturligvis) ikke det, man plejer, og er sygdommen langvarig, kan der komme en frygt for, om man nogensinde bliver rask - om man nogensinde kan arbejde igen. 

Hyppigt sete udfordringer kan være dårlig samvittighed, utålmodighed og frustration eller resignation over manglende kendskab/information om situationen.

Regler og procedurer

Siden fungerer desuden som supplement til den information, der handler om regler og procedurer i forbindelse med sygefravær.

Se information om regler og procedurer i forbindelse med sygefravær

1396907 / i40