Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Ferie Ændret arbejdstid

Ændret arbejdstid

Ændring af din arbejdstid har konsekvenser for den udbetalte løn, når du holder ferie og særlige feriedage. For ansatte i staten er det nemlig bestemt, at lønnen under ferieafholdelse skal beregnes på baggrund af det timetal, du havde, da du optjente ret til ferien.

Optjeningen af ferie

Et ferieår går fra den 1. maj til den 30. april i det efterfølgende år. Optjeningen af retten til ferie sker i det kalenderår, der ligger forud for ferieåret.

Det betyder, at hvis du eksempelvis i kalenderåret 2010 var ansat med 18,5 timer om ugen og pr. 1. marts 2011 gik op på 37 timer om ugen, vil den udbetalte løn på feriedage afholdt i ferieåret 2011/2012 være halvdelen af den normale løn.

Du skal derfor trækkes i løn for de dage, hvor du holder ferie.

Lønregulering

Dette løntræk foretages af lønkontoret, der anvender oplysninger i lønsystemet og i fraværssystemet til at beregne trækket. Beløbet vil blive reguleret i din løn den efterfølgende måned i forhold til ferieafholdelsen.

Du behøver således ikke oplyse lønkontoret om, hvornår du holder ferie. Men det er vigtigt, at du sikrer dig, at din ferie bliver registreret i fraværssystemet. Kontakt dit institut for nærmere oplysninger herom.

For en god ordens skyld bemærkes, at i tilfælde, hvor du går ned i tid, vil man ikke blive blive trukket i løn, men derimod få udbetalt en højere løn i ferieperioden.

425345 / i40