Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Ferie Nye ferieregler pr. 1. september 2020 – overgang til samtidighedsferie

Nye ferieregler pr. 1. september 2020 – overgang til samtidighedsferie

START MED AT SE DENNE KORTFILM (1:21 min.), som forklarer de nye ferieregler på en kort og overskuelig måde: : https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-ny-ferielov/ny-ferielov-film/

Overgangsåret 1. september 2019 – 31. august 2020
Den 1. september 2020 træder de nye ferieregler i kraft, og du overgår til samtidighedsferie.

Det sidste år inden overgangen til samtidighedsferie er et overgangsår, som løber i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Den ferie, som du optjener i overgangsåret indefryses til en opsparing hos en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler (overført ferie indefryses ikke). Baggrunden for overgangsåret er, at du som medarbejder ellers ville have op til et års optjent ferie i overskud, når den nye ferielov starter.

Du vil få den indefrosne opsparing udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler, når du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Ferie i overgangsåret

Se et overblik over overgangsåret her.

I overgangsåret vil du kunne holde ferie, som du plejer.

Fra 1. maj til 31. august 2020 har du mulighed for at holde ferie med de feriedage, du har optjent i perioden frem til indefrysningen sker, dvs. dage optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019 Klik her Ved fuld ferieoptjening, vil du her have optjent 16,6 feriedage. Hvis du har overført feriedage fra tidligere år, vil de komme oven i de 16,6 feriedage.

Hvis du gerne vil holde mere end 16,6 feriedage i sommerferieperioden 2020, eller du fx gerne vil holde en hel uges efterårsferie, så er det nødvendigt, at du overfører ferie fra det foregående år, så det kan bruges fra 1. maj 2020.

Når den nye ferielov begynder den 1. september 2020, kan du holde ferie i takt med, at du optjener ferie, dvs. 2,08 feriedag pr. måned. Derfor kan det være en god idé at have overført ferie, hvis du gerne vil holde en hel uges efterårsferie, da du ikke i midten af oktober måned 2020 vil have opsparet 5 nye feriedage endnu.

Da du kan holde ferie i takt med optjeningen efter overgangen til samtidighedsferie, vil du også i overgangsåret kunne holde 25 dages betalt ferie, som du plejer.  

Ferie optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019, de 16,6 feriedage ved fuld optjening, som evt. ikke er brugt den 30. august 2020, vil automatisk blive overført til det nye ferieår, som starter den 1. september 2020.

Samtidighedsferie fra den 1. september 2020

Se et overblik over den nye samtidighedsferie her.

De nye ferieregler betyder, at du som medarbejder fremover kan holde ferie i takt med, at du optjener ferie (samtidighedsferie). Ferie optjenes fra 1. september til den 31. august (ferieåret).

Ferien kan holdes samtidigt med optjening og 16 måneder frem, dvs. afholdelse sker i perioden fra 1. september – 31. december (ferieafholdelsesperioden). Du vil fortsat optjene 2,08 feriedag pr. måned dvs. 25 dages ferie pr. år.

Det vil efter den nye ferielov også blive muligt at aftale afholdelse af betalt ferie på forskud, dvs. afholdelse af betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent.

Særlige feriedage
De særlige feriedage er ikke omfattet af ferieloven. Arbejdsmarkedets parter skal aftale, hvordan de særlige feriedage bliver optjent og afholdt, når de nye ferieregler træder i kraft. Det forventes, at de særlige feriedage kommer til at følge optjening og afholdelse af de ordinære feriedage.

Detaljerne i den nye ferielov
Moderniseringsstyrelsen forventes at udarbejde en ny ferieaftale, som der vil blive linket til her på siden, når den blive udgivet i 2019.

Detaljerne i den nye ferielov vedrørende blandt andet feriehindring, overførsel af ferie mv. vil blive uddybet her på siden, når overgangen til samtidighedsferie nærmer sig. Der vil i stor udstrækning være tale om videreførelse af reglerne fra den nugældende ferielov.

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed


1442365 / i40