Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Ferie Nye ferieregler pr. 1. september 2020

Nye ferieregler pr. 1. september 2020 – overgang til samtidighedsferie

Læs mere om den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020, og som betyder at alle medarbejdere overgår til samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at den ferie der optjenes løbende også kan afvikles løbende.

  • Se kort video som giver overblik over de nye ferieregler (1:21 minut). 

Ved fuldt optjent ferie, vil du have 16,6 feriedage til brug i 2020. Derudover kommer de særlige feriedage. Det vil derfor som udgangspunkt ikke være nødvendigt at overføre ferie til 2020. 

Du vil som udgangspunkt også kunne afvikle efterårsferie i 2020, da du vil have optjent 2,08 feriedage i september 2020 og eventuelt have ikke afviklede almindelige og særlige feriedage med fra den gamle ferieordning. Hvis du alligevel skulle komme i bekneb i efterårsferien 2020, vil det på dét tidspunkt, hvor den nye ferielov er trådt i kraft, være muligt at aftale at afvikle endnu ikke optjent ferie.

Læs om mulighederne for at overføre 5. ferieuge og de særlige feriedage her, hvor du også kan finde skemaer til brug for overførsel.


Hvad sker der lige nu – frem mod den nye ferielov?

I ferieåret 2019/20 kan du afvikle din optjente ferie og særlige feriedage, som du plejer. Dvs. i ferieåret 2019/20 vil du ved fuldt optjent ferie have 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage til rådighed.

I perioden den 1. januar 2019 – 31. august 2019 optjener du ferie som du plejer. Ferien kommer til rådighed pr. 1. maj 2020. Du vil i perioden optjene 16,6 feriedage, som du får til rådighed til brug i sommerferieperioden 2020. Derudover vil du også få de 5 særlige feriedage til rådighed i 2020.

Overgangsåret er startet den 1. september 2019

Overgangsåret løber i perioden fra den 1. september 2019 til 31. august 2020. Den ferie, som du optjener i overgangsåret indefryses til en opsparing hos en ny fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Det sker for at undgå, at du får dobbelt ferie til rådighed, når du i 2020 overgår til samtidighedsferie. Den indefrosne ferie, vil du få udbetalt, når du når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked.

Det er kun optjent ferie i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 der indefryses i fonden. Hvis du har overført ferie, så indefryses den overførte ferie ikke. Det er kun de 5 ugers ferie i overgangsåret, der indefryses, for at undgå at du får dobbelt ferie til rådighed i 2020.

De særlige feriedage ligger udenfor ferieloven og indefryses derfor ikke.

Se et overblik over overgangsåret her.

Hvad sker der pr. 1. maj 2020, og hvor meget ferie har du til rådighed?

Fra den 1. maj til 31. august 2020 kan du holde 16,6 dages ferie. Det er den ferie, du har optjent i perioden 1.1.2019 – 31.8.2019, du får til rådighed Klik her

Derudover vil du som du plejer få de 5 særlige feriedage til rådighed.

Hvad sker der den 1. september 2020?

Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, kan du holde ferie i takt med, at du optjener ferie, dvs. 2,08 feriedag pr. måned.

De særlige feriedage vil fortsætte som tidligere med optjening af 0,42 særlige feriedag pr. måned i kalenderåret og afholdelse i perioden fra 1. maj til 30. april.

Efter overgangen til den nye ferielov, vil det blive muligt i et vist omfang, at aftale at holde ferie på forskud, dvs. inden ferien er optjent. Det er endnu ikke besluttet, hvor meget ferie en medarbejder på AU kan aftale at afvikle på forskud.

Hvis du har feriedage, der ikke er afviklet ved overgangen til samtidighedsferie, vil disse feriedage automatisk blive ført videre. Du mister derfor ikke ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov.

Se et overblik over den nye samtidighedsferie her.

Hvad er de væsentligste ændringer med den nye ferielov?

De nye ferieregler betyder, at du som medarbejder fremover kan holde ferie i takt med, at du optjener ferie. Ferie optjenes fra 1. september til den 31. august (ferieåret). Ferien kan holdes samtidigt med optjening og 16 måneder frem, i dag er der kun 12 måneder til at afvikle ferie i. Det betyder, at afholdelse efter overgangen skal ske i perioden fra 1. september – 31. december. Du vil fortsat optjene 2,08 feriedag pr. måned dvs. 25 dages ferie pr. år.

Det vil efter den nye ferielov også blive muligt at aftale afholdelse af betalt ferie på forskud, dvs. afholdelse af betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent.

Universitetet vil også efter overgangen til den nye ferielov kunne varsle din ferie til afvikling med de i dag gældende varsler.

Hvad sker der med de særlige feriedage?

De særlige feriedage er ikke omfattet af ferieloven. Moderniseringsstyrelsen har i deres vejledning meldt ud, at de særlige feriedage fortsætter uændret også når den nye ferielov træder i kraft. Det betyder, at de særlige feriedage fortsat vil optjenes med 0,42 dage pr. måned i kalenderåret, 5 dage pr. år. De særlige feriedage vil også efter overgangen til den nye ferielov skulle afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april.

Samtidighedsferie for udlændinge

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft og alle medarbejdere overgår til samtidighedsferie. Det betyder at den nuværende samtidighedsferieordning for udenlandske medarbejdere ophører og medarbejdere med på nuværende samtidighedsferie overgår til samtidighedsferie efter den nye ferielov.

Medarbejdere som er omfattet af den nugældende samtidighedsferieordningen kan forsætte på ordningen til den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Den tidligere regel, som alene gjorde det muligt at være omfattet af ordningen i 5 år, er ikke længere gældende. Læs nærmere om den nye ferielov under fanen "Nye ferieregler pr. 1. september 2020".

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed

Detaljerne i den nye ferielov

Moderniseringsstyrelsen udsender i 2019 en ferievejledning om detaljerne i den nye ferielov bl.a. feriehindring, overførsel af ferie mv. Der vil i stor udstrækning være tale om samme regler som efter den nugældende ferielov.

Moderniseringsstyrelsens vejledning om overgangsåret 

Læs om den nye ferielov på Borger.dk

Se regeringens materiale om den nye ferielov.


1442365 / i40