Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Ferie Optjening af feriepenge og særlige feriedage

Optjening af feriepenge og særlige feriedage

Ferieregler

Ferieaftalen gælder for både tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte, herunder elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser.

Timelønnede følger ferieloven samt bestemmelserne i ferieaftalen omkring erstatningsferie. Timelønnede, der har ret til fuld løn under sygdom, er herudover omfattet af bestemmelserne i ferieaftalen om særlige feriedage.

Feriedage

Du optjener ferie med 2,08 (25/12 = 2,08) dag for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsåret), uanset omfanget af det månedlige antal arbejdstimer. I et kalenderår optjener du således 25 feriedage, hvilket svarer til 5 ugers ferie.

Du optjener normal ferie under fravær på grund af f.eks.:

 • sygdom
 • barsels- og adoptionsorlov
 • afholdelse af ferie med løn, herunder særlige feriedage
 • omsorgsdage
 • barns 1. og 2. sygedag
 • uddannelsesorlov med hel eller delvis løn


Ved tjenestefrihed uden løn optjenes ferie i de første 6 måneder af fraværsperioden. Det er dog en forudsætning at:

 • du genindtræder i tjenesten inden udløbet af det ferieår, hvori ferien skal være afholdt, og
 • at ferien holdes inden udløbet af det pågældende ferieår - medmindre ferien udsættes i henhold til andre bestemmelser i ferieaftalen.

Medarbejdere der optjener ferie med løn:

 • Alle månedslønnede medarbejdere, uanset antal timer
 • Ph.d.-stipendiater på del B
 • Udenlandske medarbejdere, der er omfattet af de særlige regler om samtidighedsferie
 • Elever, se det særlige afsnit for elever.


Medarbejdere der ikke optjener ferie med løn:

 • Timelønnede medarbejdere (eksterne lektorer, undervisningsassistenter, studentermedhjælpere m.v.)


Timelønnede får en feriegodtgørelse på 12½ % af den løn, der er indtjent i optjeningsåret.

Særlige feriedage

Du optjener 0,42 (5/12 = 0,42) særlige feriedage for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsåret), uanset omfanget af det månedlige antal arbejdstimer. I et kalenderår optjener du således 5 særlige feriedage.

Særligt ferietillæg

Fastansatte månedslønnede medarbejdere modtager et særligt ferietillæg, der i de fleste overenskomster er fastsat til 1½ % af den løn, der er indtjent i det foregående kalenderår (optjeningsåret). Det særlige ferietillæg udbetales normalt sammen med månedslønnen for april måned.


1392264 / i40