Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Sygdom og andet fravær Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år

Fravær med løn ved hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år

Gælder for alle ansatte på Aarhus Universitet, der er omfattet af cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne for tjenestemænd og  tjenestemandslignende ansatte og centralorganisationerne for overenskomstansatte.

  • Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) (OAO-S)
  • CO10, Centralorganisationen af 2010 (CO10)
  • Akademikernes Centralorganisation ( AC)
  • Lærernes Centralorganisation (LC)

Ansatte på Aarhus Universitet har ret til fravær med løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse med den ansattes hospitalsindlæggelse sammen med egne børn under 14 år. Tilsvarende gælder, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

De 5 dage kan holdes enkeltvis eller samlet, og der er mulighed for at aftale at de 5 dage holdes som f.eks. 10 halve dage.

Retten gælder for barnets forældre, d.v.s. biologiske forældre, adoptanter eller andre indehavere af forældremyndigheden. 

Hvis begge forældre er omfattet af aftalen, det vil sige at begge forældre er ansat i staten, kan der højest holdes fri med løn i alt i 5 dage for forældrene tilsammen.

 

 


369545 / i40