Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Sygdom og andet fravær Lægehenvist behandling i sundhedssystemet

Frihed med løn til lægehenvist behandling i sundhedssystemet

Medarbejdere kan med nærmeste leder aftale frihed med løn til egen lægeordineret behandling f.eks. hos speciallæge, psykolog, fysioterapeut, på sygehus eller genoptræningscenter, hvis behandling ikke kan tilrettelægges uden for arbejdstiden. 

 

 


369603 / i40