Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Fravær Pasning af nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Fravær uden løn til pasning af nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Gælder allle ansatte medarbejdere og ledere på Aarhus Universitet.

Hvis en ansat på Aarhus Universitet ansættes af kommunen til at passe en nærtstående (nærtstående er ikke her børn under 18 år) med betydeligt og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, har vedkommende ret til fravær uden løn i den periode, hvor man ansættes af kommunen, dog ikke mere end 6 måneder i sammenhæng. 

De nærmere vilkår for ansættelse af kommunen fremgår af serviceloven. 

Man har pligt til at give arbejdsgiveren besked senest 6 uger før fraværets begyndelse. Samtidig skal fraværets længde oplyses. Hvis der sker ændringer i fraværets begyndelse eller varighed skal universitet straks have besked om det.

 

 

369601 / i40