Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Fravær Pasning af syge børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Fravær uden løn til pasning af syge børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Gælder for alle ansatte medarbejdere og ledere på Aarhus Universitet.

Hvis en ansat på Aarhus Universitet af kommunen efter § 42 i serviceloven får dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan Universitetet bevilge tjenestefrihed uden løn.

Ydelsen fra kommunen er betinget af at det er en nødvendig følge af barnets nedsatte funktionsevne, at barnet passes hjemme, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

 

 

 

369548 / i40