Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Ferie Registrering af restferie

Registrering af restferie

Overførsel af ikke-afholdte feriedage og ikke-afholdte særlige feriedage

En medarbejder skal så vidt muligt afholde sin ferie i ferieåret, evt. efter varsel fra nærmeste leder.  

Hvis en medarbejder ikke har haft mulighed for at afvikle al ordinær ferie og/eller alle særlige feriedage, er det muligt at overføre maksimalt 5 ordinære feriedage og alle særlige feriedage til det kommende ferieår.

Såfremt medarbejderen har haft en feriehindring i form af sygdom, barsel, adoption og lign., kan der indgås aftale om, at ferie ud over de ovennævnte 5 dage også overføres til det kommende ferieår.

Overførsel af restferie skal aftales med nærmeste leder, og aftalen skal være skriftlig. Der skal samtidig aftales konkret, hvornår den overførte ferie afholdes.

Aftalen indgås hurtigst muligt med nærmeste leder, dog senest den 30. september.

 

Udbetaling af feriepenge for ikke-afholdte feriedage og ikke-afholdte særlige feriedage

Er der undtagelsesvist ikke indgået en aftale om overførsel af restferien, kan en medarbejder anmode om at få udbetalt feriepenge for 5 af de ordinære feriedage. Hvis medarbejderen ikke har anmodet om at få feriepengene udbetalt senest den 30. september, har medarbejderen mistet retten til udbetaling af feriepengene, men har ikke mistet retten til at afholde ferien.

Hvis medarbejderen har haft en feriehindring i form af egen sygdom, barsel, adoption o. lign., kan der indgås aftale om, at ferie ud over de ovennævnte 5 dage udbetales.

Udbetaling af feriepenge aftales med nærmeste leder, og aftalen skal være skriftlig.


Registrering i forbindelse med udbetaling af restferie i særlige tilfælde og særlige feriedage kan først ske, når ferieåret er afsluttet (tidligst 2. maj).

Blanketter kan du finde i menuen til venstre.

 

 

 


370034 / i40