Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR HR-systemer PeopleXS

PeopleXS

PeopleXS er Aarhus Universitets e-rekrutteringssystem. Har du brug for support til PeopleXS, skal du kontakte din lokale superbruger. Superbrugeren sørger for, at du får hjælp og tager kontakt til AU IT eller leverandøren, hvis det er nødvendigt. Du må under ingen omstændigheder selv kontakte AU IT.

Superbrugergruppen består af:

Hvis du har ændringsønsker til PeopleXS, skal du melde det til din superbruger. Superbrugergruppen mødes jævnligt for at prioritere ændringsønskerne og melder den prioriterede rækkefølge til AU IT, som er behjælpelige med fremdriften i forhold til implementering af funktionaliteterne.


428028 / i40