Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Kørsel Kørsel i tjenestebil

Kørsel i tjenestebil

Universitetets regler af 13. oktober 2015 om brug af universitetets tjenestebiler – opdateret juni 2017.

Brug af Universitetets tjenestebiler

Finansministeriet har i Budgetvejledning 2016, afsnit 2.4.16, fastsat, at statens tjenestebiler kun må anvendes til tjenesterelateret formål.

Universitetets tjenestebiler må som hovedregel kun anvendes af ansatte i universitetets tjeneste. Det er derfor ikke tilladt at lave private ærinder under kørslen.

Det er ikke tilladt at medtage passagerer under kørsel i tjenestebil, hvis passagererne ikke er ansat på universitetet, da dette vil kunne være konkurrenceforvridende i forhold til private befordringsfirmaer.

Universitetet kan dog efter ansøgning bevillige kørselstilladelse til studerende, som har brug for en bil enten i forbindelse med studieaktiviteter, især ved indsamling af materialer til specialer, eller som hjælpe ved forskningsprojekter.

Institutlederen kan bevillige kørselstilladelse til instituttets studerende når:

  • Instituttet påser, at den studerende er i besiddelse af gyldigt kørekort til biler i den pågældende kategori
  • Instituttet i videst muligt omfang sikres, at tjenestebilerne benyttes til tjenestelig kørsel og
  • Instituttet før kørslen giver den studerende en skriftlig godkendelse, og at den studerende med sin underskrift på en kopi af godkendelsen bekræfter kun at ville benytte bilen til tjenstlig kørsel.

Staten er selvforsikret og der tegnes ikke kasko- og ansvarsforsikring for tjenestebiler ved benyttelse i Danmark. Ved kørsel i udlandet kan der tegnes ansvarsforsikring og øvrige forsikringer som er påkrævet i det pågældende land.


1393615 / i40