Oversigt over konsulentydelser

Har I brug for at arbejde med f.eks.:

 • Teamudvikling, også for lederteam
 • Stress og trivsel
 • Konfliktopløsning eller mediation
 • Forandringsprocesser
 • Strategiprocesser
 • Dialogprocesser for nysammensatte organisationer/grupper
 • Kommunikation og samarbejde, herunder god omgangstone
 • Afklaring af rammer, retning og råderum
 • Kultur i enheden
 • Kerneopgave
 • Social kapital

Vi kan både levere inspirationsoplæg, facilitere processer og/ eller støtte jer i selv at stå for arbejdet med jeres egen organisation.
Tag fat i os i så god tid som muligt, allerhelst et par måneder før I ønsker en given ydelse. Alt samarbejde starter med at afklaringsmøde og så skræddersyr vi forslag og muligheder med afsæt i jeres behov og ønsker.

 

Derudover kan vi også være behjælpelige med:

Udviklingsseminar

Udviklingsseminar, medarbejderseminar, institutseminar, fællesseminar, temadag, workshop. Der er mange forskellige termer, der beskriver dette felt. Fælles for dem alle er, at der er tale om et arrangement for en gruppe af medarbejdere med det formål at styrke og udvikle f.eks. samarbejde og/eller arbejdsprocesser. Fokus kan være kommunikation, organisering, trivsel, gode og effektive møder, videndeling, procesoptimering, lean, time management og meget andet.

Procesfacilitering

Procesfacilitering drejer sig om at få en given proces til at forløbe bedst muligt og munde ud i et ønsket resultat. Bistand til procesfacilitering og procesdesign kan være i forbindelse med teambuilding, seminarer, konferencer, temadage og lignende for større eller mindre enheder. Det kan også dreje sig om blot at få nogle råd og vink ifm. en proces, enheden selv skal gennemføre.

Samarbejde

Samarbejdet i teams, enheder og grupper er afgørende både i forhold til den enkelte medarbejders trivsel, men også i forhold til at udnytte ressourcerne bedst muligt og arbejde effektivt og målrettet. Uanset om et team, gruppe eller enhed er velfungerende eller står med konkrete udfordringer, kan det være givtigt at at have fokus på samarbejdet. Det kan dreje sig om teambuilding, kommunikation og samarbejde i grupper, konfliktopløsning, dialogmøder, fokus på stress, trivsel og arbejdsmiljø men også meget andet. 

Strategiproces

I forbindelse med implementering af AU's strategi har AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø mulighed for at bistå institutter og andre enheder på AU i deres strategiproces. I en sådan proces kan eksempelvis ligge bistand til at se og formulere, hvad enhedens bidrag til AU's vision og mission er, men det kan lige så vel være bistand til enhedens strategiudvikling, dvs. formulere enhedens egen vision, mission, strategi og handleplaner. 

Kultur og trivsel

Under overskriften kultur og trivsel rummes meget af det "sociale kit", som når det er bedst, er med til at skabe en attraktiv arbejdsplads. Ved bevidst at arbejde på en fælles kultur (det kan være på instituttet, i enheden eller i teamet) tager man aktivt ansvar for at sikre god trivsel. Ønsket om at arbejde med kultur og trivsel kan eksempelvis udspringe fra enhedens APV-handlingsplan. Resultaterne af arbejdet kan blandt andet aflæses i de lovpligtiger APV-undersøgelser, som håndteres og ledes af konsulenter i Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø.

Kurser og uddannelser på AU

AU HR tilbyder derudover en række uddannelser og kurser for alle medarbejdere og ledere på AU.

Referencer

Eksempler på konsulentopgaver løst af konsulenter i AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø.


432934 / i40