Referencer

  • Fælles strategiseminar for centrene DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) og ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) (19 delt.) Reference: Niels Halberg
  • Indsats for trivsel og godt arbejdsmiljø på Fællesklinikken 3. sal, Institut for Odontologi, Reference: Trine Hald Agerbæk
  • To dages seminar for institutsekretariatet (8 deltagere) vedrørende rammer, retning og kompetencer. Institut for Fødevarer. Reference Aase Karin Sørensen.
  • Facilitering af seminar for funktionschefer og institutsekretariatsledere på BSS med fokus på det gode samarbejde og værdiskabende møder (20 delt). Reference: Nikolaj Harbjerg
  • Facilitering af proces om etablering af fælles grundlag og gruppeidentitet. Institut for Geoscience. Reference Charlotte Rasmussen.
  • Oplæg og proces/træning på institutseminar om konfliktopløsning (90 delt.) Institut for Miljøvidenskab. Reference: Niels Kroer.
  • Seminarrække om etablering af fælles grundlag og teamudvikling (16-60 deltagere). AU ØK ST. Reference Sanne Olofsson Dolmer.
  • Fællesseminar for nyetableret driftsenhed (45 delt.), AU Studier. Reference: Christian Koch Ramsing

  • Fællesseminar for AU Library BSS om Stress og trivsel (30 delt.). Reference: Gertrud Stougård Thomsen

1392260 / i40